انتخاب یکپارچه تامین کنندگان در دو لایه از زنجیره تامین و تعیین اندازه سفارش کالاها به آنان – پایانامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   انتخاب یکپارچه تامین کنندگان در دو لایه از زنجیره تامین و تعیین اندازه سفارش کالاها به آنان

تکه ای از متن پایان نامه :

 

قیمت یک واحد ماده اولیه mام تولید شده بوسیله تامین‍کننده pام.

=  ظرفیت تامین‍کننده pام برای تهیه ماده اولیه mام.

= تقاضای خریدار برای محصول iام.

=  تقاضای تامین‍کننده j برای مواد اولیه mام برای تولید محصول iام.

متغیرهای تصمیم گیری :

=  مقدار محصول iام اختصاص یافته به تامین‍کننده jام در لایه قیمت kام.

(4-14)
(4-15) 
(4-16)
(4-17)
(4-18)
(4-19)

همانطور که مشخص شده می باشد، تابع هدف مسئله مانند مدل قبل به صورت چند هدفه تعریف شده می باشد و ویژگی‍های تامین‍کنندگان را در هر دو لایه در نظر می‍گیرد. محدودیت (4-11) نشان می‍دهد که مجموع کالاهایی که 

 وانتخاب یکپارچه تامین کنندگان در دو لایه از زنجیره تامین و تعیین اندازه سفارش کالاها به آنان

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه کارشناسی ارشد:ارزیابی وانتخاب یکپارچه تامین کنندگان در دو لایه از زنجیره تامین و تعیین اندازه سفارش کالاها به آنان