چ. بهمن ۹ام, ۱۳۹۸

ارتباط بانک ها و بازاریابی رابطه مند

Abstract fractal futuristic alien landscape or intergalactic highway

بانک ها و بازاریابی رابطه مند

بازاریابی از ابزارهایی است که می تواند رشد درآمدهای بانک را افزایش دهد، بنا به گفته ی مدیران بزرگ بانک های معروف دنیا، فقط 5 درصد از مشتریان ، بیش از 85 درصد سودآوری بانک ها را تشکیل می دهند. همچنین تحقیقات محققان امور اقتصادی نشان داده که بانک ها با افزایش مشتریان ارزنده و تراز اول خویش و ایجاد رضایت مؤثر در مشتریان به طور بی سابقه ای به سودآوری خود می افزایند. بنابراین روابط خلاق میان مشتریان و بانک ها و مجموعه خدمات با کیفیت و ماهیت خدمات خریداری شده در هنگام خرید به کیفیت تعامل و رابطه بین دو طرف مشتری و کارمند بستگی دارد و قضاوت مشتری در مورد بانک براساس میزان توانمندی بانک در کمک به حل معضلات و توسعه ی تجارت او استوار است. در کشور ما هدف و غایت نهایی مشتریان انجام سریع امور و عدم اتلاف وقت به عنوان مهم ترین عنصر موفقیت در رقابت کنونی می باشد و مشتریان به عنوان ارکان تعیین کننده،ارزش بسیار زیادی برای تکنولوژی و سرعت و در درجه ی بعدی، تخصص فنی بانک ها قائل هستند(مختاری،1387).

چیزی که بری مشتریان ارزش تعین کننده و نهایی دارد، توانایی بانک در ارائه ی سرویس مورد نظرشان است، از این رو بانک ها برای کارآمد شدن، نیازمند به دست آوردن اطلاعات کافی از مشتری، درک علایق و خواسته ها و توسعه ی روابط با او هستند. پیشرفت بازاریابی رابطه مند در بانک با پیمودن در جهت توسعه ی روابط با مشتریان صورت می گیرد.حفظ رابطه با مشتری یک مسئله ی بلندمدت است و به جای نتایج و پیامدهای جاری باید به پیامدهای آتی آن توجه کرد،از سوی دیگر کیفیت رابطه با مشتری با میزان رضایت مشتری سنجیده می شود.

اجرای بازاریابی رابطه مند و مشتری مداری در بانک ها موجب تأمین منافع زیر می شود:

1)حفظ مشتریان کنونی بدون هراس از تهدید رقبا

2)کسب منافع و درآمد بیشتر از مشتریان کلیدی کنونی و افزایش سهم بانک از هر مشتری

3)کاهش قابل توجه هزینه های سپرده ها (منابع) و افزایش چشمگیر بازدهی مصارف

4)جذب مشتریان کلیدی و تراز اول سایر بانک ها

5)جذب مشتریان سایر بانک ها از طریق راه اندازی تبلیغات دهان به دهان مثبت مشتریان کنونی(مختاری،1387).

 

تجربه ثابت نموده است که یک مشتری قدیمی راضی از سرویس و خدمات بانک به اندازه ی ده مشتری جدید در تبلیغ و سودآوری آن بانک مؤثر خواهد بود .صنعت بانکداری در صورت هر گونه اهمال و کم توجهی از جانب نیروهای صف خویش به اصول کلی بازاریابی با مرکزیت و نقطه ثقل مشتری، حیات بانک را در معرض خطر قرار خواهد داد.(مختاری،1387).