آیات، کفر، عذاب، دنیوی، تکذیب

استکباری از توحید و عبادت خدای یگانه سر باز می‏زنند. زیرا آن را مخالف هوای و هوس خود می‏بینند.
نتیجه طبیعی خود برتربینی آن است که انسان، از جادۀ حق و حقیقت دور می‏شود و دربرابر حق به لجاجت می‏پردازد. مانند قوم عاد که در این آیه خداوند به توصیف لجاجت و حق ناپذیری آنها می‏پردازد.

2.3.1.10. ارتداد
یکی دیگر از آثار دنیوی مواجهه‏های نامناسب در برابر آیات ارتداد برخوردکنندگان است. مانند مسلمانی که خداوند، پیامبر و آیات الهی را مسخره کند که به همین دلیل، از دایرۀ ایمان خارج و مرتد خواهد شد، بر همین اساس قرآن آن دسته از مسلمانان منافق، که خدا و پیامبر را مسخره می‏‌کردند، کافر شمرده است.
که در شأن نزول آیات فوق نقل ‌شده است که در بازگشت از جنگ تبوک، گروهی از منافقان اقدام به استهزای پیامبر کردند که آیات فوق نازل شد و آنان را کافر شمرد.

2.3.1.11. افزوده شدن بر کفر و طغیان آنها
آیات الهی برای هدایت از طرف خداوند نازل شده است و برخورد نامناسب و ناشایستی مانند کفر در برابر آنها، باعث افزایش کفر و طغیان آدمی می‏گردد. کافران به جای پذیرش و هدایت، بر کفر و طغیانشان می‏افزایند و دلسوزی و اندوه بر این گروه فایده‏ای ندارد. آنها مفسدانی هستند که به فکر خودشان نیستند و برای فساد در زمین تلاش می‏کنند و خداوند آتش پیکار آنها را خاموش می‏کند و به سزای برخوردشان در برابر آیات، تا روز قیامت، دشمنی و کینه را در میان آنها قرار می‏دهد.

2.3.1.12. انصراف و رویگردانی از آیات
انصراف و رویگردانی از آیات، یکی از مهمترین آثار دنیوی برخوردهای ناشایستی همچون تکذیب، تکبر و غفلت نسبت به آیات است، انصراف از آیات یعنی این که با دیدن هر نشانه‏ی قدرت خداوند، باز هم ایمان نمی‏آورند. خداوند در آیه‏ی زیر تکبّر ورزیدن به ناحق را زمینه‏ای برای رویگردانی از آیات و همچنین تکذیب آنها به حساب می‏آورد، به طوری که با دیدن هر نشانه‏ی قدرت و عظمت خداوند، به آن ایمان نمی‏آورند و اگر راه درست را ببینند آن را انتخاب نمی‏کنند و اگر گمراهی را ببینند، آن را راه خود قرار می‏دهند. این سزای متکبرانی است که آیات الهی را تکذیب کردند و در برابر آن غفلت ورزیدند.

2.3.1.13. کشانده شدن از روشنایی به سمت تاریکی
کسانی که برخوردهای منفی در برابر آیات الهی از جمله کفر را از خود بروز دهند، به دلیل مواجهه‏ی نامناسب، از سوی روشنایی به سمت تاریکی کشانده خواهند شد، زیرا کافران، عصیان گران را به عنوان ولی و سرپرست انتخاب کرده‏اند و سرپرستان، آنها را مدام از مرحله‏ای بالاتری از کفر به مرحله‏ی پایین تری از کفر سقوط می‏دهند که هر مرحله از کفر نسبت به مرحله‏ی بعدی دارای نور تصور شده است، زیرا هرچه به سمت جلو پیش بروند به مرحله‏ی پایین‏تری از کفر نزول می‏کنند و امید به بازگشت آنها، از دست می‏رود.

2.3.1.14. ستمکارترین افراد
در قرآن کریم کسانی که برخوردهای نامناسبی همچون افترا و تکذیب را از خود بروز دهند،ستمکارترین افراد به حساب آمده‏‏اند و در برخی از آیات قرآن کریم افترا و تکذیب به عنوان دو مواجهه منفی، در یک ردیف قرار گرفته‏اند.
خداوند براین نکته تأکید می‏کند که نصیب و بهره‏ی دنیا تا زمان مقرر، به افترا زنندگان و تکذیب کنندگان خواهد رسید. تا زمانی که بمیرند و علیه خود شهادت دهند و به کفر خویش اقرار کنند.

2.3.1.15. گرفتن گریبان آنها به تدریج(استدراج)
یکی دیگر از آثار دنیوی مواجهه‏های منفی در برابر آیات الهی آن است که خداوند گریبان آنها را از جایی که نمی‏دانند به تدریج خواهد گرفت. به عنوان نمونه تکذیب کنندگان به تدریج از جایی که نمی‏دانند گریبانشان گرفته خواهد شد و با عذابی الهی غافل گیر می‏شوند و در برابر آن، غیر از خدا یاری کننده‏ای نمی‏یابند. خداوند نیز قصد یاری کردن و دفع عذاب از تکذیب کنندگان را ندارد.
خداوند در آیات به پیامبر دستور می‏دهد، تکذیب کنندگان را رها کن و سرنوشت آنها را به من بسپار. انذار را از آنها بردار که آنها هدایت پذیر نیستند و به صورت تدریجی به سوی عذاب پیش خواهند رفت.

2.3.1.16. بدترین جنبنده و موجود آفریده شده
یکی دیگر از آثار دنیوی برخوردهای منفی در برابر آیات الهی آن است که آنها به بدترین موجود آفریده در جهان آفرینش تبدیل می‏شوند. درست است که آنها انسان هستند ولی به دلیل رفتار و اعمالی که از خود بروز می‏دهند، مقامشان از هر موجودی بدتر خواهد بود و جزو بدترین موجودات آفریده شده روی زمین، شمرده شده‏اند. آنها با رفتاری که در برابر آیات الهی از خود نشان دادند، از مقام اشرف مخلوقات به پست تر از هر موجود و حیوانی نزول پیدا میکنند.
آنها جز بدترین موجودات هستند که از نیروی فکر و اندیشه‏ی خویش استفاده نمی‏کنند و در برابر آیات و نشانه‏های الهی به درستی رفتار نمی‏کنند.

2.3.1.17. از دست دادن نعمت‏های الهی
یکی دیگر از آثار دنیوی مواجهه‏های منفی در برابر آیات از جمله ممانعت از راه خدا باعث محروم شدن از نعمت‏های خوبی است که خداوند در اختیار انسان قرار داده است مانند یهودیان که مردم را از راه خدا بازمی‏داشتند به همین دلیل خداوند به سبب ستمی‏که مرتکب شده بودند، چیزهای پاکیزه‏ای که برای آنها حلال شده بود، بر آنها حرام اعلام کرد و آنها باعث محرومیت خودشان از نعمت های خوب و پاکیزه الهی شدند.

2.3.1.18. رویگردان شدن از خداوند
یکی دیگر از آثار برخورد منفی در برابر آیات الهی آن است که آنها نه تنها از آیات رویگردانی می‏کنند بلکه از خداوند نیز رویگردان می‏شوند، از جمله کسانی که از نشانه‏هایی که خداوند در دنیا برای بیداری بندگانش فرستاده است، درس نگیرند و متنبه نشوند و دست به انکار آیات و نشانه‏ها بزنند، گویی که خدا رو به سوی آنها کرده، ولی آنها از او رویگردان شدند و به وسیله‏ی این رویگردانی از مسیر هدایت خارج می‏شوند.

2.3.1.19. مردن در حال فسق و فجور
خداوند در قرآن کریم به پیامبر و به صورت کلی به همه‏ی مسلمانان دستور می‏دهد که برای کسانی که در حال کفر مرده‏اند و از کفر خود توبه نکرده‏اند، نماز نخوانید و برای آنها دعا نکنید زیرا آنها در حال فسق مرده‏اند و دعا و نماز برای تغییر عاقبت آنها، فایده‏ای ندارد.

2.3.1.20. عذاب وجدان
یکی دیگر از آثار دنیوی مواجهه‏های نامناسب در برابر آیات الهی آن است که کسانی که هنوز از مسیر هدایت زیاد دور نشده‏اند، دچار عذاب وجدان می‏شوند زیرا انسان فطرتاً خداجو است و به خداوند گرایش دارد و او را در همه جا می‌جوید ولی برخی به دلیل ظلم و جوری که مرتکب می‌شوند، پرده‏ای بر روی فطرت خویش می‌کشند و شیطان آنها را از معرفت خدا باز می‌دارد و وجدان آنها در خوابی عمیق فرو می‏رود، در نتیجه دچار عذاب وجدان نمی‏شوند.

2.3.1.21. کشتن مخالفان و دعوت گران به حق
یکی دیگر از بدترین آثار دنیوی برخوردهای منفی آن است که آنها تا حدّی پیش می‏روند که به کشتن مخالفان و دعوتگران به حق اقدام می‏کنند. برخورد استکباری انسان موجب می‏شود که آنها اهل حق و دعوت کنندگان آن را تنها به جهت آن که مخالف هوای و هوس ایشان رفتار می‏کنند ، می‏کشند.

2.3.1.22. گرفتار آرزوهای دور و دراز شدن
در این آیه به یکی دیگر از مهمترین آثار اعراض از آیات الهی پرداخته شده است. آنها پس از آن که، راه هدایت بر آنان آشکار شده بود، به حقیقت پشت کردند به همین دلیل شیطان آنان را فریفت و به آرزوهای دور و دراز گرفتار کرد.

2.3.1.23. زوال آرامش روحی و روانی
از آنجا که ارتباط بین بنده و پروردگار به وسیلۀ ذکر و یاد خدا برقرار می‏شود، آرامش و سکینه را برای انسان به ارمغان می‏آورد؛
(الَّذینَ آمَنُوا وَ تَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِکْرِ اللَّهِ أَلا بِذِکْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ)
مفهوم این آیۀ شریفه آن است که کسی که از یاد خدا دوری جوید به دلیل آنکه ارتباط خود را با آفریدگار هستی قطع می‏کند، دچار اضطراب و افسردگی روانی می‏شود و آرامش و ثبات روحی خود را، در زندگی از دست می‏دهد.

2.3.1.24. به دست آوردن بهایی ناچیز
یکی از دلایلی که به ایجاد برخورد نامناسب منجر می‏گردد منافع شخصی و از منظر قرآن به دست آوردن بهایی ناچیز است. به عنوان نمونه، عدّه‏ای به دلیل به دست آوردن منفعت دنیا و برای دریافت بهایی ناچیز، دست به تحریف آیات الهی می‏زدند در صورتی که چیزی را که از دست می‏دادند، بسیار ارزشمندتر از چیزی بود که به دست می‏آوردند.
آنها هدایت و رستگاری را در ازاء منافع شخصی از دست می دادند و به معاملۀ بسیار بدی راضی می‏شدند و در عوض بهایی ناچیز به دست می‏آورند.

2.3.1.25. از بین رفتن تلاش آنها در زندگی
یکی دیگر از مهمترین آثار مواجهه‏های نامناسب در برابر آیات الهی آن است که کوشش‏ها و تلاش‏های آنها در زندگی دنیا از بین می‏رود، زیرا تنها اعمالی که برای رضای خدا باشد باقی خواهد ماند. از آنجا که آنها نیّتی غیر از خدا در دل داشتند هر چند به اعمال و رفتارهای مناسبی اقدام کنند ولی از آنها پذیرفته نخواهد شد. آنها خودشان گمان می‏کردند که کار‏های خوبی در دنیا انجام داده‏اند در صورتی که این تنها گمانی باطل بود.

2.3.1.26. دچار خود فراموشی شدن
کسانی که آفریدگار خویش را به فراموشی بسپارند، خداوند هم به سزای عملشان، آنها را دچار خود فراموشی خواهد کرد، زیرا آنها نه تنها خدا را فراموش کردند بلکه آیات الهی را نیز به فراموشی سپردند و بدین وسیله مرتکب فسق و گناه گشتند.

2.3.1.27. بی تفاوتی انذار و هشدار
کسانی که در برابر آیات الهی برخوردهای نامناسبی از خود بروز می‏دهند به مرور زمان آنقدر از خدا دور می‏شوند که انذار و هشدار هیچ فایده‏ای برای تغییر عقیده‏ی آنها نخواهد داشت. به همین دلیل، انذار کسانی که کفر می‏ورزند، باعث ایمان و هدایت آنها نخواهد شد و خداوند نیز بر این نکته اشاره کرده است.

2.3.2. آثار اخروی مواجهه‏های منفی
همانگونه که مواجهه و برخوردها‏ی منفی آثار زیادی در زندگی دنیوی آدمی برجای می گذارد، بر زندگی اخروی انسانها نیز تأثیر خواهد گذاشت، که در عبارات زیر به بررسی آنها پرداخته خواهد شد.

2.3.2.1. عذاب الهی
یکی از مهمترین آثار اخروی برخوردهای نامناسب در برابر آیات الهی ، آن است که عذاب الهی شامل حال آنها خواهد شد. آنها به صورت جاودان در آن به سر خواهند برد و رهایی از آن امکان پذیر نخواهد بود و از آنها هیچ گونه عذر و بهانه‏ای پذیرفته نمی‏شود. عذاب هولناکی که با پای خود به سوی آن نمی‏روند بلکه با خواری و خفت به سوی آن کشانده می‏شوند.
آنها با عذاب دنیوی به هلاکت می‏رسند و به سوی عذاب اخروی که هم سخت ت

  • 2