آرایش، رسانه‌ای، نظامی، جنگ، (آرایش

محتوا مشارکت نماید، مثل روزنامه‌نگاری شهروندی که تابع همین امر است. (فضای نوین- شراکت مخاطب در تولید محتوا)
در این شرایط، باید از تکنولوژی روز بهره برد، و زمینه حضور مخاطب را در برنامه‌ها فراهم نمود. اعتماد مخاطب را نسبت به پیام‌ها و سیاست‌های خود بالا ببریم. که اگر این امر صورت نگیرد، به‌ظاهر در حال حیاتیم اما زوال ما رقم خورده است. (جلب اعتماد مخاطب)
امروزه تغییرات زیادی حادث ‌شده است ازجمله، تغییرات تکنولوژی، تغییر دریافت و انتشار پیام، کوچک شدن تجهیزات و تکنولوژی، شکسته شدن انحصار رسانه‌ای، و … (فضای نوین- تغییرات تکنولوژی، تغییر دریافت و انتشار پیام، کوچک شدن تجهیزات و تکنولوژی، انحصار زدایی رسانه‌ای،)
ما نیز چاره‌ای جز انحصار زدایی نداریم و باید شبکه‌های خصوصی تعریف شود. (استراتژی انحصارزدایی رسانه‌ای)
نظام جامع رسانه‌ای نیز ازجمله مواردی است که باید انجام شود. (تدوین نظام جامع رسانه‌ای)
پیامی که به دنیا می‌فرستیم باید برای مردم کشورهای مختلف دنیا قابل‌فهم باشد. همچنین با مردم دنیا نباید درافتاد و باید دست دوستی به‌سوی آن‌ها دراز نمود. این امر در عرصه‌های مختلف قابل روئیت‌اند. هر جا ما با روش صحیح به‌پیش رفته‌ایم، پیاممان شنیده شده و دریافت شده است. بنابراین باید به زبان مردم سخن گفت و انتشار پیام صورت داد و پیامی که تولید و منتشر می‌کنیم، با زمینه‌ها، اعتقادات و باورهای مخاطب و حوزه تجربی او همخوانی داشته باشد و متناسب با نیازهای او باشد. با مخاطب دوری نکند. (مخاطب جهانی، همه‌فهم بودن، تناسب زبانی، تناسب نیاز مخاطب، تناسب با زمینه مخاطب، )
البته نیازهای واقعی را باید پوشش داد نه نیازهای مثلاً جنسی و پورنوگرافی که برای ما مقدور نیست. ما باید وضعیت‌های جدید خلق نماییم که برای ما مقدور باشد. مثل تفاوت موسیقی که ما پخش می‌نماییم با موسیقی هنجارشکن دیگر رسانه‌ها پخش می‌شود که قشر متدین ما نمی‌پسندد. ما باید موسیقی اصیل را جایگزین آن نماییم که بافرهنگ و باورها و ایدئولوژی ما متناسب است. پیام‌های ما به‌اندازه تناسب بافرهنگ و روحیه جامعه دریافت و پذیرفته می‌شود. (خلق وضعیت‌های جدید در حوزه‌های ممنوعه، مثل پورن)
تعریف مجدد آرایش رسانه‌ای در انتهای کلام:
استفاده از رسانه‌ها به لحاظ کیفی و کمی، در سپهر رسانه‌ای موجود که دائماً در حال ارسال پیام‌های مختلف است و ما در نقطه مقابل این‌ها نه به شکل تهاجمی و بلکه رقابتی باید مخاطب خود را اعم از مخاطب بی‌توجه، گذرا، ثابت و وفادار خود را جلب، تثبیت و حفظ نماییم. هر اقدامی که در این زمینه می‌نماییم، به لحاظ تولید محتوا، و یا راه‌اندازی شبکه‌های مختلف، یا تولید برنامه، آرایش رسانه‌ای ما را شکل می‌دهد. (تعریف آرایش رسانه‌ای- استفاده کیفی و کمی از رسانه، برای جلب عموم طیف‌های مخاطب در سپهر رسانه‌ای)

مصاحبه شماره 11
مصاحبه با سردار علیرضا نوری
مدرس دافوس سپاه، حرکات تاکتیکی، مدیریت بحران و دروس نظامی دیگر
03/04/93

به‌طورکلی، در نظامی‌گری و آرایش نظامی، ما یگان‌های خودی و دشمن را در مقابل همدیگر قرار می‌دهیم. این عملیات یا آفندی است و یا پدآفندی. در حالت پدآفندی، ما منفعل هستیم و در مقابل دشمنی که برای اهداف مشخصی و تصرف آن اهداف، در حال آفند به سمت ماست، پدآفند می‌کنیم. (انواع آرایش نظامی- آفندی و پدافندی، صلح)
در عملیات آفندی ما فعال هستیم و به‌سوی دشمن و برای تصرف اهداف خاصی ما تهاجم و حمله می‌نماییم. (آرایش نظامی آفندی)
و در حالت پدافندی، منفعل هستیم و در مقابل عملیات و اهداف دشمن، واکنش نشان می‌دهیم. (آرایش نظامی پدآفندی)
پس ابتدابه‌ساکن باید نوع عملیات مشخص شود. تا بر اساس اینکه عملیات ما آفندی است و یا پدآفندی، نیروهایمان را چینش نماییم و آرایش بگیریم. حرکات ما در پدافند و آفند متفاوت از هم خواهد بود. (طراحی آرایش نظامی – تعیین نوع آفندی یا پدآفندی)
به‌طور مشخص در رسانه نیز باید همین اتفاق بیفتد. (انواع آرایش رسانه‌ای- آفندی و پدافندی و صلح)
اما یک نوع سوم آرایش نظامی نیز وجود دارد که در شرایط صلح و زمانی که تهدیدی وجود ندارد، جاری است. در کشور ما لشکرهای مختلف، با منطق خاصی چینش شده‌اند. مثلاً لشکر 27 محمد رسول‌الله که در تهران است، به‌صورت اتفاقی در تهران نیست. بلکه با آرایش خاصی در نقاطی که ممکن است تهدیدزا باشد، چینش شده است. (آرایش نظامی پدآفندی)
نکته مهم‌تر اینکه، نوع آرایش ما در حالت متقارن و نامتقارن، متفاوت است. که می‌تواند با رسانه‌ها تطبیق یابد. یک حالت کلاسیک جنگ یا متقارن وجود دارد، که دو نیروی نظامی، یگان‌های مشابه همدیگر دارند و به نسبت‌های برابر و به‌صورت کاملاً متقارن به لحاظ توان، روبروی یکدیگر آرایش می‌گیرند. قدرت مقابله و آفند ما، بسته به توان و استعداد و تجهیزات و سازمان ما دارد. گاهی یگان‌های زیادی داریم و در مقابل دشمن ممکن است دو لشگر قرار دهیم. یا وقتی با کمبود نیرو مواجهیم، در مقابل یک لشگر، شاید نتوانیم یک لشگر هم قرار دهیم. اما ابزارآلات و شیوه‌ها و روش‌ها، در کل یکی است و از قواعد متعارف کلاسیک بهره می‌برد که به آن متقارن می‌گوییم. (آرایش نظامی متقارن و نامتقارن- متقارن )
وقتی با دشمنی که اختلاف توان فاحش و غیرقابل قیاسی با ما به لحاظ، تجهیزات و تکنولوژی و عده و عُده دارد، مواجهیم، اگر آرایش متقارن را در مقابل آن‌ها اتخاذ نماییم، محکوم به شکست هستیم. لذا جمهوری اسلامی که در چنین شرایطی در مقابل ارتش‌های عظیم کلاسیک ایالات متحده و متحدان اروپایی‌اش، قرار دارد، که به لحاظ توان و تجهیزات و استعداد نیرو تناسبی با نیروی نظامی ایران ندارند، شیوه نبرد نامتقارن را بنیان نهاده و به آن می‌پردازد. این شیوه آرایش متناسب با خود را می‌طلبد. مثل نبرد حزب‌الله با اسراییل، که بدون سلاح و تجهیزات و نفرات یک لشکر کلاسیک، در مقابل یک لشکر قوی کلاسیک پیروز می‌شود. قواعد نامتقارن است که عامل پیروزی در جنگ‌های مختلف حزب‌الله می‌شود. در واقع قرینه‌سازی نباید صورت داد و مثلاً تانک را در مقابل تانک چینش نمی‌کنیم، بلکه موشک ضدتانک را در مقابل تانک قرار می‌دهیم و با تجهیزات کمتر و تکنولوژی پایین‌تر در مقابل دشمن توانی را به نمایش می‌گذاریم که عامل بازدارندگی دشمن از تهاجم، و یا عامل شکست او پس از تهاجم می‌گردد. این نوعی از پدافند است که در قالب آرایش پدآفندی شکل می‌گیرد. البته شباهت‌های به جنگ چریکی دارد، اما متفاوت از آن است. چراکه جنگ چریکی اهداف دیگری را دنبال می‌کند و جنگ نامتقارن اهداف دیگری را. همچنین ساختار و سازمان آن نیز متفاوت است. جنگ چریکی و نامنظم نیز در قالب متقارن و در تقابل با ارتش‌های کلاسیک صورت می‌گیرد. ساختار و سازمان منعطفی بنا بر موقعیت‌های نظامی مختلف دارد. (آرایش نظامی متقارن و نامتقارن- مدل نبرد نامتقارن)
در فضای رسانه نیز همین اتفاق افتاده است. در آرایش رسانه‌ای دشمن، حجم تولید محتوا و تجهیزات و تکنولوژی و سطح پوشش رسانه‌ای دشمن و تعداد شبکه‌های او قابل قیاس با شبکه‌های ما نیست. چراکه تجهیزات و بلندگوی قوی‌تری در اختیار دارند و از صدای بلندتر و تولیدات بیشتری برخوردارند و به‌تبع آن از نفوذ و تأثیرگذاری بیشتری نیز برخوردارند. لذا باید میدان عمل رسانه‌ای ما و آرایش رسانه‌ای ما به سمت رقابت رسانه‌ای نامتقارن برود. یعنی از روش‌هایی غیر از شیوه‌های رقبا، برای اثرگذاری و نفوذ استفاده نماییم. این مشابه شرایط اقدام نامتقارن در نظامی‌گری است. (آرایش رسانه‌ای نامتقارن )
مثال آن مشابه عضوگیری‌هایی است که توسط گروه‌های تکفیری، القاعده و داعش است که از سراسر دنیا صورت می‌گیرد و بدون امکانات و تجهیزات عظیم رسانه‌ای و با شیوه‌های ویژه‌ی خود اعمال می‌شود. موفقیت در عضوگیری‌های گسترده آنان، گواه شیوه‌ی خاص تبلیغی‌شان است که قابل توصیف به یک نمونه از آرایش رسانه‌ای نامتقارن است. زیرا توانسته‌اند حرف خود را به گوش همفکران خود در سراسر دنیا برسانند و موجب جذب آنان به گروه‌های نظامی خود شوند. لذا استفاده از روش‌های متعارف و مشابه غرب باعث می‌شود که در تقارن با آن‌ها، بازنده میدان رقابت رسانه‌ای شویم و به اهداف خود نرسیم. لازمه آن طراحی و ابداع جدید و چیدمان جدید رسانه‌های خود است. (آرایش رسانه‌ای نامتقارن- طراحی و چیدمان جدید رسانه‌های خود)

مصاحبه شماره 12
مصاحبه با آقای دکتر دبیری مهر
مشاور معاونت برنامه‌ریزی و نظارت سازمان
17/04/93

در مورد مفهوم آرایش رسانه‌ای باید گفت که، لفظ “آرایش رسانه‌ای” گمراه‌کننده است. چراکه این نکته را تداعی می‌کند که باید رسانه را آرایش نمود و یا ارائه‌هایی را به آن افزود. بهتر است از لفظ “چیدمان رسانه‌ای” استفاده نماییم. (مفهوم آرایش رسانه‌ای- چیدمان رسانه‌ای)
منظور از آرایش رسانه‌ای، چیدمان رسانه‌ای و شکل و هیئت رسانه و روابط اجزای رسانه در تناسب با مأموریت آن رسانه است. اگر به جنگ رسانه‌ای معتقدیم، همان‌طور که در جنگ ما آرایش لشکر داریم، رسانه نیز در جنگ رسانه‌ای به آرایش رسانه‌ای نیاز دارد. مجموعه منابع سازمان متناسب با مأموریت‌های عام و خاص سازمان، به‌گونه‌ای باید کنار همدیگر قرار گیرند و رابطه‌ی آن‌ها در نسبت با یکدیگر به‌گونه‌ای تنظیم شود که بتوانند به حداکثر اهداف رسانه برسند. (مفهوم آرایش رسانه‌ای- چیدمان رسانه‌ای و روابط اجزای رسانه در تناسب با مأموریت)
اما این تعاریف راه گشا نیست چراکه تعاریف مجمل است و باید منظور خود را از آرایش رسانه‌ای بیان کنیم. باید تعریف تحلیلی نماییم و تبیین نماییم که در حوزه واقعیت و عین در رسانه، منظور از آرایش رسانه‌ای چیست. (مفهوم آرایش رسانه‌ای- نیاز به تعریف تحلیلی)
سه حوزه می‌تواند مفهوم آرایش رسانه‌ای را روشن نماید. ابتدا بحث پوشش هست. بسیار مهم است، چراکه اگر بهترین پیام‌ها و محتوا را تولید نموده و بهره‌وری را به آستانه بیشینه برسانیم، اما اگر نتوانیم پیام خود را به شکل مطلوب برای مخاطب‌های مختلف، که صرفاً ملی هم نیستند برسانیم، آرایش رسانه‌ای ما مخدوش است. مثل اینکه موشک‌های ما برد پایین داشته باشند و هرگز به دشمن نرسد و این موجب عدم بازدارندگی می‌شود. پوشش رسانه‌ای ما گاهی تا 20 درصد کشور پوشش رادیو و تلویزیون ندارند. این‌ها اشکال آرایش رسانه‌ای است. (حوزه‌های آرایش رسانه‌ای- پوشش)
پس بعد اول آرایش رسانه‌ای، توان پوشش فراگیر برای مخاطبان رسانه، چه در سطح ملی و منطقه‌ای و بین‌المللی. (حوزه‌های آرایش رسانه‌ای- پوشش ملی و منطقه‌ای و بین‌المللی)
یک مثال دیگر اینکه، در

  • 4