، شایتک، ، می¬کنیم، به‌طور

طریق کاشت¬های سنسوری نانوتکنولوژیک امکان¬پذیر شده است. چیپ¬های نانومقیاس DNA به تشخیص بیماری کمک می¬کند، درحالی¬که کاشت¬های نانوساختار که ساختار بافت¬های طبیعی را شبیه¬سازی می¬کند، بهتر می¬تواند از طریق بدن پذیرفته شود و دیگر به‌عنوان یک جسم خارجی یافت نمی¬شود.

عامل‌های هوشمند: Smart Agents

عامل¬های هوشمند، دستیار دیجیتالی هوشمندی است که برای زندگی روزمره¬ی ماست. آن‌ها می-توانند یاد بگیرند، می¬توانند با عادت¬ها و تمایلات کاربران سازگار شوند و می¬توانند شرایطی را که پیش رویشان گذاشته شده درک کنند و نسبت به آن واکنش نشان دهند. مثل برنامه¬ها و لوازم (مثل گوگل کنونی)، آن‌ها به یافتن اطلاعات کمک می¬کنند، در خرید ما را یاری می¬کنند و ما را در کار حمایت می¬کنند، عامل¬های هوشمند چیزهایی را که در حاشیه¬ی ما وجود دارند؛ به خاطر می¬آورند، می¬دانند چه زمانی به ما آسیب می-رسانند و در پشت پرده وظایف را به‌طور غیر وابسته منظم می¬کنند. چنین چیزی با کمک سیستم¬های هوش مصنوعی که باعث می¬شود تکنولوژی¬ بداند چگونه به‌طور خودگردان مشکلات را حل کند و به‌طور هوشمند برخورد کند.

تکنولوژی پوشیدنی: Wearable Technology

اصطلاح تکنولوژی پوشیدنی به لباس¬ها و الحاقاتی اشاره دارد که با اجزاء الکترونیکی کامل شده و آن¬هایی که از منسوجات هوشمند تهیه شده است. چنین لباس¬هایی ابتدابه‌ساکن، برای فضانوردان یا برای معلولان تولید شده، و اکنون آن‌ها در زمینه¬های گسترده¬تری در ارتباطات درونی ما در دنیای دیجیتال، استفاده می¬شود. مثال¬های آن شامل گردنبندها، خمیرها و تی¬شرت¬هایی است که مقدار استرس ما، هورمون¬های ما، و سبک خواب ما را نشان می¬دهند، و سپس اطلاعاتی را برای ارزیابی به کامپیوتر می¬فرستند. بیش از این ممکن است مثل فیلم جیمز باند به نظر برسد، اما اکنون آماده است که به تولید انبوه برسد و اتفاقاً بخشی از زندگی روزمره¬ی ما را بسازد.

مواجهه لمسی و حرکتی: Natural User Interface (Tactile interface)

برخورد و مواجهه¬ی مردم و تکنولوژی روزبه‌روز مستقیم¬تر و حسی¬تر می¬شود. سطوح چند لمسی(مولتی تاچ) عکس¬العمل بر اساس حرکات طبیعی مثل کشیدن (حرکت جارویی)، ضربه زدن و کشاندن جایگزین وسایل مصنوعی متصل شونده مثل موس و صفحه‌کلید شده¬اند. جدا بودن آنچه وارد می¬کنیم و آن-چه ملاحظه می¬کنیم ناپدید شده است. وقتی برخوردها محسوس شده¬اند، بازخوردهای لامسه¬ای و حسی را از طریق نیروی فکر، به یمن توانایی اندازه¬گیری امواج مغز، ممکن می¬شود.

شایتک (تکنولوژی خجالتی): Shy Tech

هایتک تبدیل به شایتک (تکنولوژی خجالتی) شده که بی سروصدا در پشت‌صحنه کار می¬کند. وسایل پیچیده با راه¬اندازها، کابل¬ها و دگمه¬ها با ابزارهای محسوس¬تر و با عکس¬العمل بهتر جایگزین شد. تنها چیزی که مشهود است قابلیت¬های دسترسی آنی است. این تکنولوژی خودش را به درون اشیائی که ما هرروز استفاده می¬کنیم ارتقا داده است. توانایی عملکرد محسوس، مثل صدا، حرکت و کنترل فکر، نیز در برخورد طبیعی¬تر با تکنولوژی همکاری می¬کند. راه‌حل‌های شایتک بر این تکیه دارد که وقتی‌که جابجایی بین فرمت¬ها و ویژگی¬های مدیا صورت می¬گیرد، هیچ حصاری دیده نشود. در عوض، محتوی به شکل غیر مشهودی در مجموعه¬ی متنوعی از وسایل و محصولات مصرف شده است و با شرایط استفاده کاملاً سازگار شده است. قدم بعدی ضرورت محیط هوشمند را نشان می¬دهد، محیطی که وسایل و سنسورها در یکدیگر ادغام شده¬اند. تکنولوژی هنر تلقین و ذهن¬¬خوانی را به دست آورده و یادگرفته که با نیازها و اولویت¬های ما روبرو شود. به یمن وجود شایتک ارتباط مردم و تکنولوژی از نو نوشته شده است. درنهایت این تکنولوژی است که با مردم سازگار می¬شود و نه برخلاف این چرخه.
6-7-3-2 جمع‌بندی بخش «فضای نوین رسانه‌ای جهان»
نسبت ما با این تغییر و تحولات در حوزه تکنولوژی،‌مخاطب و جامعه چیست؟ تحولات به مثابه یک فرایند و نه محصول و مثل یک موج رخ می¬دهند و ما باید نه بخشی از این موج، بلکه همواره سوار بر امواج بوده و با مطالعه و تدقیق و تبیین تحولات، مسلط بر آن‌ها باشیم. نگاه ما به این جوامع از حیث نفی آن نیست؛ بلکه تلاش ما بر آن است تا با نقد کاستی¬های این فرایند که در حال محقق شدن است ، و سپس مدیریت آن و اشراب نمودن فضای معناداری خود در آن محیط، به‌صورت نسبی به‌سوی وضعیت مطلوب خود در نسبت با این فرآیند حرکت کنیم. نتیجه اینکه ما می¬بایست با دخیل نمودن سیستم فطری که زبان مشترک میان ‌همه انسان، بر این محیط غلبه نموده و کرامت انسانی را بر تارک آن مسیطر نماییم.

  • 6