در مجموعه تعاملات اجتماعی که در قالب مناسبات خود – دیگری قوام و نظم مییابد، درک کرد. این نظریه به بررسی تأثیر قدرت، فرهنگ، تاریخ و ساختبندی اجتمااعی، ساختارهای نابرابر و تأثیر... ادامه

در مجموعه تعاملات اجتماعی که در قالب مناسبات خود – دیگری قوام و نظم مییابد، درک کرد. این نظریه به بررسی تأثیر قدرت، فرهنگ، تاریخ و ساختبندی اجتمااعی، ساختارهای نابرابر و تأثیر... ادامه

فهرستعنوان صفحه فهرست ح فصل اوّل 1 کلیات 1 2- طرح مسأله و تعریف موضوع: 3 3- ضرورت و اهمیت پژوهش: 5 ... ادامه

فهرستعنوان صفحه فهرست ح فصل اوّل 1 کلیات 1 2- طرح مسأله و تعریف موضوع: 3 3- ضرورت و اهمیت پژوهش: 5 ... ادامه

آن را رد کرد. به نظر می‌رسد ملی ـ مذهبی‌های امروز نیز در همین گفتمان سخن می‌گویند. در گفتمان حاکم بر تفکر سازمان مجاهدین خلق (منافقین)، مارکسیسم به عنوان علم انقلاب پذیرفته شد.... ادامه

آن را رد کرد. به نظر می‌رسد ملی ـ مذهبی‌های امروز نیز در همین گفتمان سخن می‌گویند. در گفتمان حاکم بر تفکر سازمان مجاهدین خلق (منافقین)، مارکسیسم به عنوان علم انقلاب پذیرفته شد.... ادامه

اشاره شد تاریخچه این گفتمان به ایران باستان بر می گردد. گفته می شود سلطنت در ایران سابقه 2500 ساله دارد. با پذیرش اسلام از سوی ایرانیان و فتح ایران به دست سپاه اسلام، کشور ایران ذیل... ادامه

اشاره شد تاریخچه این گفتمان به ایران باستان بر می گردد. گفته می شود سلطنت در ایران سابقه 2500 ساله دارد. با پذیرش اسلام از سوی ایرانیان و فتح ایران به دست سپاه اسلام، کشور ایران ذیل... ادامه

علی(ع) و یازده فرزندش حاکمان به حق مردم‌اند.7ـ نظام هستی بر پایه عدالت بنا شده است.8ـ پیامبران خدا با معجزات، کتاب و میزان برای برپایی قسط با کمک مردم مبعوث شده‌اند9ـ هدف از تشکیل... ادامه

علی(ع) و یازده فرزندش حاکمان به حق مردم‌اند.7ـ نظام هستی بر پایه عدالت بنا شده است.8ـ پیامبران خدا با معجزات، کتاب و میزان برای برپایی قسط با کمک مردم مبعوث شده‌اند9ـ هدف از تشکیل... ادامه

سبب تولید علم و معرفت از جهان واقع می‌شوند.(عباس کشاورز، 1379، ش 53:12 ) اگرچه مفهوم گفتمان به معنای تجلی زبان در گفتار یا نوشتار به کار برده می‏شود، در بیان کلاسیک بر زبان در حکم... ادامه

سبب تولید علم و معرفت از جهان واقع می‌شوند.(عباس کشاورز، 1379، ش 53:12 ) اگرچه مفهوم گفتمان به معنای تجلی زبان در گفتار یا نوشتار به کار برده می‏شود، در بیان کلاسیک بر زبان در حکم... ادامه

در منطبق ساختن ویژگی‌های مهم نظریۀ گفتمان با انقلاب اسلامی باید به «استیلا یا هژمونی»، «دال برتر» و «در دسترس بودن و اعتبار» ــ سه رکن نظریۀ گفتمان ــ در گفتمان انقلاب اسلامی توجه... ادامه

در منطبق ساختن ویژگی‌های مهم نظریۀ گفتمان با انقلاب اسلامی باید به «استیلا یا هژمونی»، «دال برتر» و «در دسترس بودن و اعتبار» ــ سه رکن نظریۀ گفتمان ــ در گفتمان انقلاب اسلامی توجه... ادامه

فصل پنجمگفتمان انقلاب اسلامی مقدمه حضرت امام خمینی(س) به عنوان احیا‌گر تمدن ایران اسلامی و بنیانگذار و معمار انقلاب اسلامی ایران و رهبری یک انقلاب فرهنگی، از جایگاه رفیع و... ادامه

فصل پنجمگفتمان انقلاب اسلامی مقدمه حضرت امام خمینی(س) به عنوان احیا‌گر تمدن ایران اسلامی و بنیانگذار و معمار انقلاب اسلامی ایران و رهبری یک انقلاب فرهنگی، از جایگاه رفیع و... ادامه

بودم رژیم بعث، پیروزی ایران در سطح جهانی به ثبوت رسید. بهترین تحلیل در مورد دستاورد جنگ تحمیلی، از امام خمینی (ره) است که فرمودند: ما انقلابمان را در جنگ به جهان صادر نموده‌ایم، ما... ادامه

بودم رژیم بعث، پیروزی ایران در سطح جهانی به ثبوت رسید. بهترین تحلیل در مورد دستاورد جنگ تحمیلی، از امام خمینی (ره) است که فرمودند: ما انقلابمان را در جنگ به جهان صادر نموده‌ایم، ما... ادامه

و آن جامعه را تولید کند در‌این نگاه، بومیشدن ناظر به یک فرایند ارگانیک بین فرهنگ، زبان، دین، سنت دینی، دیگر سنتها، تاریخ و تجربهی یک جامعه خواهد بود تأسیس و تکوین و کارکرد “مراکز... ادامه

و آن جامعه را تولید کند در‌این نگاه، بومیشدن ناظر به یک فرایند ارگانیک بین فرهنگ، زبان، دین، سنت دینی، دیگر سنتها، تاریخ و تجربهی یک جامعه خواهد بود تأسیس و تکوین و کارکرد “مراکز... ادامه