علمی

3 – 2 جغد (CHOUETTE / Ow )3 – 2 – 1 از نظر جانور شناسی : جغد ( اِ ) ( 1 ) و ( 2 ) پرنده ای است از خانواده « بوبنیده » ( 3 ) که پرهای دور چشمش دوائر نا منظمی است وهمان پرها شاخکهای گوش او را تشکیل می دهد .... ادامه

By 92, ago
علمی

پرنده، پرندگان، روح، -، آسمان

– پرنده : تعالی ؛ جان ؛ روح ؛ تجّلی الهی ؛ ارواح هوا ؛ ارواح مردگان ؛ صعود به آسمان ؛ توان ارتباط با ایزدان یا دخول به مرتبه عالی شهود ؛ اندیشه ؛ تخیل .پرندگان بزرگ اغلب مظهر ایزدان... ادامه

By 92, ago
علمی

* فصل اول : کلیات طرح 1 – 1 بیان مسئله با نگاهی گذرا به آثار تاریخی ، ادبی و هنری ایران در می یابیم که معنی و نقش پرنده در زندگی فکری و اجتماعی ایرانیان از نقش و جایگاه مهمی برخوردار... ادامه

By 92, ago