علمی

دین، ذمه، مدیون، دینی، ملکیت

دائم(موسوی خمینی،1390،ج1 :647) .1-3-3-1-1.دین به عنوان یک نوع مال از نظر فقهی و حقوقی ، یکی از انواع مال ، دین است زیرا از نظر عرف دارای ارزش مبادلاتی است و دین، موجود به وجود اعتباری است نه... ادامه

By 92, ago
علمی

هرمنوتیک، تأویل، متون، هرمس،

کراتیلوس افلاطون، تأکید شده است که هرمس خدایی است که زبان و گفتار را آفریده است. هم تأویل‌کننده است و هم پیام آور. دو واژۀ هرمنوئین و هرمنیا در برخی آثار متفکران و نویسندگان دنیای... ادامه

By 92, ago
علمی

پیشگفتار: در رویارویی با متون ادبی کهن، همواره نکته‌ای سد راه دستیابی به فهم بوده است و آن نکته فاصلۀ زمانی است. یعنی آن شکاف ژرفی که میان افق روزگار پیدایش متن با افق روزگار... ادامه

By 92, ago
علمی

فهرست مطالب چکیده ج‌فصل اول:کلیات 121.طرح تحقیق 121-1.بیان مسأله 121-2.علت انتخاب موضوع 131-3.سابقه پژوهش 131-4.ضرورت واهمیت موضوع 141-5.فواید پژوهش 141-6.سوال اصلی پژوهش 151-7.سوا‌‌لهای فرعی... ادامه

By 92, ago