bookmark_borderداستان، قرآن، داستانهای، داستانها، مِنْ

داستان برای برخی صرفاً جنبه سرگرمی، تنّوع و پرکردن اوقات فراغت دارد؛ امّا «خردمندان» با تعمّق در حقایق و مواعظ ورای آنها، اندیشه خویش را بارور میسازند، متخلّق به عبرتهای آن... ادامه

برای مثال، ریشه درختى را مى‏بینیم که براى به دست آوردن غذا و نیرو، به طور دائم در حال فعالیت و حرکت است، و اگر روزى این فعالیت و کوشش را ترک گوید، ادامه زندگى براى او غیر ممکن است.به... ادامه

bookmark_borderداستان، قرآن، داستانهای، داستانها، مِنْ

پیامبران، از جمله داستان حضرت یوسف7 را مایه عبرت برای «اولوالالباب» میداند: «لَقَدْ کانَ فی‏ قَصَصِهِمْ عِبْرَهٌ لِأُولِی الْأَلْباب».743 و در آیه دیگر میفرماید: «فَاقْصُصِ... ادامه

bookmark_borderداستان، قرآن، تربیت، ذهن، مقاصد

پاداشى بزرگ، برترى بخشیده است»720«جهاد یک قانون عمومى در عالم آفرینش است، و همه موجودات زنده جهان اعم از نباتات و حیوانات به وسیله جهاد موانع را از سر راه خود بر مى‏دارند، تا بتوانند... ادامه

bookmark_borderداستان، منوچهر، یاری، کین، قهرمان

پردازیم. شخصیت های داستان فریدون و پسران با وجود اینکه برگرفته از شخصیت های اساطیری بوده و خمیرمایه آنها ریشه در اساطیر هند و آریایی دارد، به دست حکیم طوس چنان استادانه و خلاقانه... ادامه

bookmark_borderداستان، ایرج، منوچهر، پسران، کین

گزارش بلیغ او به سلم و تور، ارزیابی کامل از دربار ایران است. سلم و تور پس از پرسش های بسیار از سازمان لشکری و کشوری ایران و چگونگی مرتبت سپهداران، صلاح در آن می بینند که هر چه زودتر به... ادامه

bookmark_borderداستان، شاهنامه، حماسه، فردوسی، سرای

موانع سر راه است. (حنیف، 72:1384-52).* زمان و مکان در داستان های شاهنامه: زمان و مکان در شاهنامه در بسیاری از موارد مفهومی ترکیبی دارند و دو مفهوم مجزا از هم نیستند. پیشینیان به شهود... ادامه

bookmark_borderداستان، کشمکش، رستم، شاهنامه، سهراب

. موضوع درخواست ها نیز متنوع است. برای نمونه گشتاسب که سر از باده ناب مست دارد از پدر درخواست می کند که وی را به جانشینی خویش برگزیند.4.10 پوزش خواهی: گفت و شنودهای متعددی با مضمون و... ادامه

4) زنان عادیهر گروه خود دارای دسته بندی های مخصوص به خود است که در زیر، آنها را بر می شماریم:1) مردان درباری و وابسته به دستگاه حکومت: مردان درباری خود در گروه های گوناگون جای می گیرند... ادامه

bookmark_borderداستان، سرزمین، هند، اروپایی، افسانه

نظریه ((انتشار))، هر قدر هم که فرهنگ های مختلف از هم فاصله جغرافیایی داشته باشند، وقتی با اسطوره مشابهی مواجه می شویم باید تصوّر کنیم که داستان ها از فرهنگی به فرهنگ دیگر انتقال یافته... ادامه