bookmark_borderحفاظت، اعتبارات، آفت، تخصصی، حقوق

ارومیهPJ68از جمله بهره برداری بی رویه و بدون برنامه از منابع آبی آن، حفر چاه‌هایی که در آن منطقه بدون برنامه انجام شده.سوء بهره‌برداری از منابع آبی، دلیل محوری بحرانPJ69از سوی دیگر در... ادامه

مطلوبیت بازنگری و افزایش اعضاء شوراPG53, PG5424اهمیت اقتدار شخصیتی رئیس سازمانPG5525عدم تعامل پویای بوروکرات‌ها با محیطPG68, PG69, PG70, PG71, PG72, PG6426تأخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در بررسی سند... ادامه