مى‏آورد و بینوایى را به رخ میکشد و آن دستى که به انفاق گشوده بود مى‏بندد و به امساک وامیدارد. و عقل و بسا وجدان دینى را به استدلال وامیدارد و بخل و امساک و جمع مال را توجیه مینماید از... ادامه

مى‏آورد و بینوایى را به رخ میکشد و آن دستى که به انفاق گشوده بود مى‏بندد و به امساک وامیدارد. و عقل و بسا وجدان دینى را به استدلال وامیدارد و بخل و امساک و جمع مال را توجیه مینماید از... ادامه

نیز در زمینه شریعت و احکام است.268 3-1-1-4-2) دامها و ابزارهای شیطان: از آیهی« قالَ فَبِعِزَّتِکَ لَأُغْوِیَنَّهُمْ أَجْمَعِینَ»269گفت: به عزّتت سوگند، همه آنان را گمراه خواهم کرد،... ادامه

نیز در زمینه شریعت و احکام است.268 3-1-1-4-2) دامها و ابزارهای شیطان: از آیهی« قالَ فَبِعِزَّتِکَ لَأُغْوِیَنَّهُمْ أَجْمَعِینَ»269گفت: به عزّتت سوگند، همه آنان را گمراه خواهم کرد،... ادامه

و قدرت هاى محدود و در میان کوره راههاى تاریک و گمراهى است: «وَ ما کَیْدُ الْکافِرِینَ إِلَّا فِی ضَلالٍ»53. کید خداوند حکیم و قاهر در طریق هدایت و نور و بر مبناى حکمت و ناشى از قدرت... ادامه

و قدرت هاى محدود و در میان کوره راههاى تاریک و گمراهى است: «وَ ما کَیْدُ الْکافِرِینَ إِلَّا فِی ضَلالٍ»53. کید خداوند حکیم و قاهر در طریق هدایت و نور و بر مبناى حکمت و ناشى از قدرت... ادامه

کالاها، ارزش‌ها و اولویت‌های شیوه زندگی غربی نیست. آنچه در عرصه جهانی فرهنگ رایج و مسلط می‌شود، تصورات و مصنوعات و هویت‌های تجدد غربی است که صنایع فرهنگی غربی عرضه می‌کنند. این... ادامه

کالاها، ارزش‌ها و اولویت‌های شیوه زندگی غربی نیست. آنچه در عرصه جهانی فرهنگ رایج و مسلط می‌شود، تصورات و مصنوعات و هویت‌های تجدد غربی است که صنایع فرهنگی غربی عرضه می‌کنند. این... ادامه

سازنده حوزه اقتصادی شرکت‌های فراملی هستند که مهم‌ترین شکل نمادین اعمال اقتصادی فراملی به شمار می‌آیند. این جایگاه در حوزه سیاسی، به طبقه سرمایه‌دار فراملی اختصاص دارد که هنوز به... ادامه

سازنده حوزه اقتصادی شرکت‌های فراملی هستند که مهم‌ترین شکل نمادین اعمال اقتصادی فراملی به شمار می‌آیند. این جایگاه در حوزه سیاسی، به طبقه سرمایه‌دار فراملی اختصاص دارد که هنوز به... ادامه

فصل دوم؛مبانی نظری تحقیق 2-1-پیشینه تحقیقدر این بخش تلاش شده است که نمونه های از تحقیق‌ها و مقالاتی که محقق معتقد است دارای قرابت موضوعی و روشی با مسئله تحقیق دارند را نام برده و تشریح... ادامه

فصل دوم؛مبانی نظری تحقیق 2-1-پیشینه تحقیقدر این بخش تلاش شده است که نمونه های از تحقیق‌ها و مقالاتی که محقق معتقد است دارای قرابت موضوعی و روشی با مسئله تحقیق دارند را نام برده و تشریح... ادامه