bookmark_borderتلویزیون، رادیو، جمهوری، صداوسیما، بازنگری

هنگام تنظیم واجرای مقررات داخلی شان ملزم می کنند.نظامهای طبقه بندی مخاطب وهشدار دهی وآگاه سازی آنان رایج ترین اقدامات است.(دکوئیار، 1376، 43) 6-2- بررسی جایگاه وعملکرد سازمان صداوسیمای... ادامه

bookmark_borderتلویزیون، رادیو، تلویزیونی، برنامه‌های، مجلس

دارد. یکی دیگر از نکات جالب خصوصی‌سازی تلویزیون در اندونزی این است که با وجود پخش تبلیغات دولت، ماهیانه 300 روپیه عوارض از دستگاه‌های تلویزیونی را دریافت می‌کند که جمع‌آوری آن با... ادامه

bookmark_borderتلویزیون، تلویزیونی، هند، فرانسه، انحصار

برنامه‌های اطلاعاتی و کانال ویژه جوانان.وضعیت خصوصیسازی تلویزیون فرانسهاز سال 1986 دولت برنامههای خود را در زمینه تغییر مقررات سیستم سخنپراکنی فرانسه که شامل خصوصی کردن TF1 (کانال 1... ادامه

bookmark_borderتلویزیون، رادیو، انحصار، تلویزیونی، BBC

این روند، خطر فوری برای فرهنگ‌های محلی نیست. چرا که اولاً مطالعات و تحلیل‌های بحرانی آثار رسانه‌ها بر فرهنگ نشان می‌دهد که تغییرات فرهنگی بین روند بومی شدن و روند جهانی شدن در... ادامه

bookmark_borderتلویزیون، رادیو، خدمت، انحصار، دموکراسی

تنها در شرایطی ممکن است که رسانه ها از حداقل استقلال حرفه ای و مالکیتی برخوردار باشند.در جوامع امروزی، انتشار مداوم و منظم اخبار و افکار در میان تمام افراد جامعه باید در جهت افقی... ادامه

bookmark_borderتلویزیون، رادیو، انحصار، تلویزیونی، تکثر

ر‌ادیو و تلویزیون‌ در ‌ایر‌ان‌ که برای وز‌ارت‌ فر‌هنگ‌ و ‌ارشاد ‌اسلامی‌ انجام شده است ، به این نتیجه رسیده است : امکان راه‌اندازی تلویزیون تعاملی در کشور به دلیل مشکلات... ادامه

bookmark_borderتلویزیون، رادیو، انحصار، تلویزیونی، سیما

به فراگیرشدن ناهنجاری در جامعه می انجامد.در صورتی که روند افزایش مخاطب شبکه‌های ماهواره‌ای که درسال گذشته هشت درصد افزایش یافته در سال جاری ادامه یابد، میزان مخاطب ماهواره در... ادامه

bookmark_borderتلویزیون، صداوسیما، رادیو، رقابت، مجلس

ایجابی، فاقد خصیصه ایجاد همبستگی در بین بخش‌های مختلف جامعه است”(اردستانی،1383،56).جمع بندی مشکلات صداوسیماحسینی پاکدهی در تحقیق خود نموداری از مشکلات سازمان صداوسیما که به... ادامه

فهرست مطالبفصل اول کلیات و مقدمه 1بیان مساله 22-1- ضرورت موضوع 31-2-1- شبکه های ماهواره ای مهمترین معضل رسانه ای کشور 42-2-1- انحصار و نفی فرصتهای رسانه ای 73-1- مساله اصلی تحقیق 94-1- پیشینه... ادامه