علمی

فصل دوم؛مبانی نظری تحقیق 2-1-پیشینه تحقیقدر این بخش تلاش شده است که نمونه های از تحقیق‌ها و مقالاتی که محقق معتقد است دارای قرابت موضوعی و روشی با مسئله تحقیق دارند را نام برده و تشریح... ادامه

By 92, ago
علمی

لباس، دین، حجاب، دوست، دینی

تحقیق مانع کسب اطلاعات صحیح‌تر می‌شد این موضوع بود که زنان مسن، محجبه و مخصوصاً افرادی که دارای تحصیلات کمتری بودند و از جایگاه اجتماعی پایین‌تری محسوب می‌شدند به سختی حاضر به... ادامه

By 92, ago
علمی

فصل 2چارچوب نظری مقدمه خیره شدن به سمت افق، جهت تماشای طلوع و یا غروب خورشید، جذابیتی ایجاد میکند که مانع توجه تدریجی به زمان تغییر رنگ آسمان میشود و مخاطب بهناگهان خود را در عمل... ادامه

By 92, ago
علمی

راهبرد مدیریتی امیرالمؤمنین علی(علیهالسلام) در آموزش و پرورش افکار عمومی، عنصر خیرخواهی در مدیریت قدرت نرم را آشکار میکند که بازتاب شاخصهای همدردی، اعتماد، اعتبار و رضایت در... ادامه

By 92, ago