از موارد مهم همکاری بهائیان با انگلیسی‌ها، مشارکت آنان در کودتای تمام انگلیسی سوم اسفند سال ۱۲۹۹ می‌باشد که منجر به ظهور رژیم پهلوی می‌شود. در دوران پهلوی دوم نیز بهائیان ارتباط... ادامه

bookmark_borderپلیس، بریتانیا، انگلیسی، 2:، انگلیس

یکی از عمده ترین اهداف بریتانیا از تشکیل پلیس جنوب بود، زیرا با انحلال قوای ژاندارمری و شیوع قحطی و خشک سالی، راه های جنوب ایران فاقد امنیت لازم برای عبور کاروان ها و افراد بود. این... ادامه