علمی

مددجویان، اقامت، {، }، تمکین

دوستی با یکدیگر با بازی و صحبت با یکدیگر اوقات خود را در کانون سپری می کنند . گاهی اوقات به دوستان نزدیک خود با قرض دادن پول ، کمک مالی می کنند . در مصاحبه ها بیان شد که در صورتی که... ادامه

By 92, ago
علمی

11 ) ملاحظات اخلاقی 1 : قبل از شروع پژوهش ، محقق خود را به مشارکت کنندگان معرفی نمود و در خصوص اهداف تحقیق توضیحات کامل ارایه و به سوالات آن ها با دقت و حوصله پاسخ داد . 2: حضور مددجویان و... ادامه

By 92, ago
علمی

مددجو با اقامت کوتاه مدت : ” این د… ( از مددجویان با اقامت کوتاه مدت ) خیلی پرو شده همش واسه اینه که م…. ( از مددجویان با اقامت طولانی مدت ) بهش رو داده . “مددجو با اقامت طولانی... ادامه

By 92, ago
علمی

مددجویان، اقامت، دوست، {، }

مددجویان شبکه ی دوستی خود را با مددجویان هم بزه خود شروع کرده و ادامه می دهند . هم محلی و هم شهری بودن هم از جمله ملاک های دوست یابی میان مددجویان می باشد . گفتگوی شبانه ی مددجویانی که... ادامه

By 92, ago