دسته‌بندی نشده

واژه‌نامه نجومی و تنجیمی بندهشن‌ – پایانامه کارشناسی ارشد

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   واژه‌نامه نجومی و تنجیمی بندهشن‌ تکه ای از متن پایان نامه : بکار رفته می باشد. بسط زبانشناختی این واژه و نزدیکی آن با واژۀ اوستایی gātauu-,... ادامه

By usera, ago
دسته‌بندی نشده

پایانامه ارشد : بررسی تطبیقی مجازات های جایگزین حبس در نظام های حقوقی ایران و آمریکا

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه تطبیقی مجازات های جایگزین حبس در نظام های حقوقی ایران و آمریکا تکه ای از متن پایان نامه : آن ، آثار ناشی از جرم ، سن ، مهارت ، وضعیّت ،... ادامه

By usera, ago
دسته‌بندی نشده

دانلود پایانامه کارشناسی ارشد در رابطه با : واژه‌نامه نجومی و تنجیمی بندهشن‌

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   واژه‌نامه نجومی و تنجیمی بندهشن‌ تکه ای از متن پایان نامه : بسامد و خوانش: نام این منزل قمر در بندهشن تنها یک بار و به صورت پازند آمده می... ادامه

By usera, ago