علمی

جنگ، السلام، جبهه، حکومت، طلحه

بپردازد؟ آیا حضرت برای این جنگ ها دلایل کافی داشت؟ به دیگر سخن، مشروعیت و حقّانیت موضع امام علیه السلام را چگونه می توان اثبات کرد؟ شیعیان به دلیل پذیرش عصمت ائمّه، همه مواضع آنان را... ادامه

By 92, ago
علمی

(ع)، خوارج، مولا، حکومت، آخرت

است و فرا می‌رسد»، خود را دعوت به صبر کرده، دهان ابن کواء را بست و نماز را ادامه داد.( ابن ابی الحدید ،1388 ، ج2: 311)مولا هرگز به خاطر این نوع اذیت و آزارها بر خوارج سخت نگرفت. در حالی که... ادامه

By 92, ago