علمی

رحمت، ، تکامل، عذاب، خلقت

هاى خود را بر بندگان حرام ننمودیم، ارزاق صورى و غذاهاى لذیذ و آن چه از مأکولات که براى آن ها گوارا است و نعم غیر مأکولات؛ مانند زینت ها و آن چه ظاهر آن ها را مى‌آراید و آن چه که به باطن... ادامه

By 92, ago
علمی

فیض، بسیط، اشرف، عقل، وسائط

است.3234-4-4-4. تقدّم اشرف بر طبق قاعده ی امکان اشرف، هر موجودی که اشرف از دیگر موجودات است، مقدّم تر از بقیه موجودات، از واجب الوجود صادر می گردد. در حکمت متعالیه، ملاک اشرفیّت، درجه‌ی... ادامه

By 92, ago
علمی

حادث، ذات، حدوث، اسماء، غرض

ه معنای محصول تازه، پدیده نو، نوشدن،256 نو پدیدآمدن، رخ دادن چیز تازه است.257 این کلمه داری دو معنا است یکی مسبوق بودن شیء به عدم و دیگری احتیاج شیء در وجود به غیر.258 ولی قدم در لغت، به... ادامه

By 92, ago