علمی

قتل، اثبات، کشنده، عمد، جنایت

فقهی امامیه،سعی در بیان قتل عمد شده است ولیکن سعی کاملی در بیان و توضیح عنصر عمد و اجزا آن نشده است والبته عدم ذکر این تجزیه به معنای عدم آن نیست چرا که لزوم علم واطلاع مرتکب بر رفتار... ادامه

By 92, ago
علمی

قتل، کشنده، عمد، مجنی، سوءنیت

مال دیگری را تحصیل می کند.در جرم قتل عمد با فعل نوعا کشنده نیز جانی باید علم‌ داشته باشد که رفتار ارتکابی وی نوعا کشنده است،لذا در موردی که جانی کاری را انجام می‌دهد که‌ نوعا کشنده... ادامه

By 92, ago
علمی

قتل، عمد، کشنده، قتل،، قاتل

عدواناً و از روی قصد، انجام داده است، اگرچه آلت نوعاً کشنده نباشد. دلیل بر این مطلب آن است که در هیچ کدام از ادله عمد به قتل ذکر نشده است. بلکه عرف نیز با آن مساعد نیست. زیرا بدون شک قتل... ادامه

By 92, ago
علمی

قتل، کشنده، عمد، کشتن، نیت

معنوی همچنین سوء نیّت عام و خاص محقق است و مورد، مشمول بند الف ماده 206 قانون مجازات اسلامی می گردد. در بند الف ماده 206 ،این قصد به روشنی ملاحظه می شود،با قید عبارت”قاتل با انجام... ادامه

By 92, ago
علمی

کشنده، قتل، نیّت، فقهی، چاقو

بند دوم،نقد وبررسی رویه قضایی با عنایت به منابع فقهی؛ محور بحث این است که آیا مطلق استفاده از آلت قتاله، عمل نوعاً کشنده محسوب می‌شود یا خیر؟ رویه قضایی ما همان گونه که گفته شد،... ادامه

By 92, ago
علمی

قتل، کشنده، عمد، قاتل، مجازات

که عمدی بودن ان با قصد صریح احراز می شود،رفتار مادی تاثیری در احراز عمدی بودن یا نبودن ان ندارد(البته با وصف تحقق نتیجه مطلوب یعنی قتل)لذا به قول شهید ثانی حتی اگر مرتکب با یک چوب... ادامه

By 92, ago