علمی

2-1.9. تلویزیون و انتقال مفاهیم فرهنگیامروزه تعداد زیادی از رسانه‏ها به ویژه شبکه‏های رادیویی و تلویزیونی، دست‏اندرکار انتقال و آموزش مفاهیم دینی هستند و با وجود مشکلات فراوانی که... ادامه

By 92, ago
علمی

تربیت، ، ایمان، «ربو»، لغوى

ن آیات دیگر و روایات بسیار زیادی نیز در این دنیا را فناپذیر و محل عبور و مقدمه رسیدن به آخرت معرفی کرده اند. البته هدف از این همه تأکید و سفارش این نیست که این مسئله واضح به مسلمانان... ادامه

By 92, ago
علمی

2.6.2.2. یاد خدابه یاد داشتن یک چیز به معنای نگه داشتن آن در ذهن و حس کردن آن است. به یاد خدا بودن به این معناست که وجدان و قلبِ انسان مالامال از یاد خدا و در پی آن باشد و در عواطف و افکار... ادامه

By 92, ago