رابطه ایمان و مذهبی بودن و ویژگیهای افراد مذهبی

رابطه ایمان و مذهبی بودن : ایمان یکی از پر کاربردترین مفاهیم قرآنی است و مقصد تعلیمات ادیان آسمانی به ویژه اسلام است .ایمان یکی از عناصر اساسی اسلام است . مرحوم علامه طباطبائی تعاریف... ادامه

Read More

شیوه های مقابله با فرسودگی شغلی و عوامل موثر ان

عوامل مؤثر در فرسودگی شغلی : شرایط سخت و طاقت فرسای کاری . ناکامی ها و فشارهای عصبی فراوان . فشار مداوم برای سعی و تلاش بیشتر . صرف وقت و انرژی زیاد و نا ملموس و بی ثمر . تعارض مستمر بین... ادامه

Read More

کفایت اجتماعی، تمرکز بر رفتارهای فرا اجتماعی

کفایت اجتماعی: سازگاری اجتماعی کودکان، کانون تحقیقات گسترده ای در سالهای اخیر شده است این تمرکز نتیجه تحقیقی بنیادی می باشد که رابطه قوی بن کفایت اجتماعی اولیه و سازگاری زندگی آینده... ادامه

Read More

احساسات و نیازهای انسانی از دیدگاه روانشناسان

مفاهیم اساسی نظریه شخصیت: در واقعیت درمانی واژه شخصیت و هویت تقریبأ مترادف یکدیگر بکار می روند. هویت در واقعیت درمانی جزء بسیار اساسی وجود آدمی از لحظه تولد تا پایان عمر است ( شفیع... ادامه

Read More