علمی

اجتماع، ).، ,، می‌باشد.، ساکنان

سیستم دیگر نیز رواج دارد که یکی از آنها، سیستم شهردار- شورای شهر است که در آن مردم شهر، شهردار و اعضای شورای شهر را جداگانه انتخاب می کنند و شهردار ریاست شورای شهر را هم بعهده دارد و... ادامه

By 92, ago
علمی

شهری، حکومت، ).، شهرها، ,

همچنین با انتخاب نمایندگان شوراهای شهری و محلی در حاکمیت شهری حضور غیر مستقیم می یابند ( جستار های شهر سازی ، 1386 ، ص 16-8 ). حکمروایی شایسته 8 ویژگی عمده دارد: مشارکتی، اجماع محور،... ادامه

By 92, ago
علمی

ایمان، “، شهری، ,، مدیران

شبکه ایمانی یا بر مبنای نیت برمی شمارد. یک سازمان ایمان محور ، سازمانی است که میان افراد بر اساس یک هویت ایمانی برای تأثیرگذاری در یک جامعه مدنی ، انسجام می بخشد ( .(Jencen , L.s. 2001 سازمان... ادامه

By 92, ago