علمی

زیست‌محیطی، پیش‌ران، مشی‌گذاری، حلّ، کالاهاپژوهش درموردعنوان :

بنیان و منبع اساسی برای آیندگان، اطمینان از اینکه بهره‌برداری از منابع طبیعی زمین در اقصی نقاط جهان به صورت عادلانه، عاقلانه،‌ پایدار و به صورت قابل تحمّل برای زیست‌کره خواهد بود... ادامه

By 92, ago
علمی

بازیگران، مشی‌گذاری، اجلاس، حفاظت، گروه​هایمقاله با کلمات کلیدی:موضوع :

گروهی، مسئول تأیید پیروزی​های ائتلاف​های موفق و ثبت ادعای شکست​خوردگان، مصالحه​ها و پیروزی​ها در قالب قوانین محسوب می​شود لاتام سه نوع گروه را بر اساس مراحل توسعه آنها، متمایز... ادامه

By 92, ago
علمی

مشی‌گذاری، بازیگران، نخبگان، گروه‌های، ذینفعتحقیقی با کلمه کلیدی:عنوان نوشته :

«ارزیابی» را به عنوان مراحل خط مشی‌گذاری ذکر می‌کنند (Hawlett and Ramesh, 2009, p12) آنچه در تحقیق حاضر مدّ نظر است مراحل مذکور برای فرآیند خط مشی‌گذاری زیست‌محیطی «پیش از مرحله اجرای خط... ادامه

By 92, ago
علمی

مشی‌گذاری، تصمیم‌گیری، عقلانیت، تصمیم‌گیرنده، مدل‌هایدرباره :موضوع:

است اما این فرض به دلایلی که گذشت امکان‌پذیر نیست از این رو برخی از دانشمندان اقدام به طرح نظریاتی نمودند که در آن به جای ارزیابی تمام راه‌های ممکن و انتخاب بهترین راه،... ادامه

By 92, ago
علمی

مشی‌گذاری، مشی‌های، می‌توان، زیست‌محیطی، دایکلمات کلیدی مطلب:تحقیق با کلمات کلیدی:

و ارزش‌های ذاتی غیر قابل اندازه‌گیری مانند زیبایی اهمیت چندانی ندارند با انقلاب دکارتی، نه تنها فلسفه از مذهب جدا می‌شود بلکه مبتنی بر «خِرَد» می‌گردد با چنین پیش‌ درآمدی علم... ادامه

By 92, ago
علمی

زیستی •، بحران‌های، زیست‌محیطی، سازمان‌ها، آسمانمقاله درباره

گروه​های فشار سازمان​یافته​ای عمل می​کنند که به ادّعای اقتصاددانان انتخاب عمومی به صورت بنیادی، ناتوان از بیان تقاضاهای افراد شهروند می​باشند (شفریتز، 2008، صص 99-96)علاوه بر این... ادامه

By 92, ago
علمی

مقولات، زیست‌محیطی، داده‌های، کدگذاری، ظهوردر مورد :کلمات کلیدی مطلب

به مفاهیم و نکات کلیدی زیرمجموعه آنها صورت می‌پذیرد به عبارت دیگر از آنجا که اتکای اصلی این روش به داده‌های دست اول بوده و در مسیر استقراء از نکات کلیدیِ کدگذاری باز، «مفاهیم»... ادامه

By 92, ago