بشر و خواهش عزت نفس از دیدگاه روانشناختی

بشر و خواهش عزت نفس خواهش عزت نفس و شرافت، یکی از تمایلات عالیه انسانی است که به قضاء حکیمانه خداوند با سرشت بشر آمیخته شده و در نهاد آدمیان ریشه فطری دارد. تمام مردم بطور طبیعی به... ادامه

Read More

ساختار بدن در بازی های رایانه ای

ساختار بدن کار مداوم با رایانه‌ علاوه بر عوارض عصبی، به طور غیرمستقیم بر ساختار کل بدن هم تاثیر می‌گذارد. استفاده طولانی از رایانه به جهت وضعیت معمولاً نامناسب نشستن ، زمینه را برای... ادامه

Read More

روش کاربرد تمثیل در فرایند بازسازی شناختی    

روش کاربرد تمثیل در فرایند بازسازی شناختی                                                                                                          در رویکرد شناختی،تمام... ادامه

Read More

تفاوت اخلاق و حقوق از دیدگاه روانشناختی

غایت نظام اخلاقی اسلام به استناد متون اسلامی، غایت در این نظام لذت است، اما نه لذت‌های حسی دنیوی که ناپایدار، سطحی و توأم با رنج‌ها و آلام فراوان است، بلکه لذت‌های پایدار، عمیق و... ادامه

Read More

انواع ساختار سازمانی از دیدگاه روانشناسی

انواع ساختار سازمانی همزمان با ظهور مکاتب مدیریتی، توجه به ابعاد سازمان و ساختار آن مورد توجه قرار گرفت. همانطور که در گذر زمان این مکاتب جهت سازواری با محیط سیر تکاملی خود را می... ادامه

Read More