علمی

شرکت سهامی عام

: شرکت سهامی عام بطوریکه بیان شد؛ تقسیم شرکت های سهامی به «عام» و «خاص» از ابداعات لایحه اصلاحی قانون تجارت محسوب می شود. شرکت سهامی که بخشی از سرمایه آن از محل عرضه عمومی و پذیره... ادامه

By 92, ago
علمی

ادله طرفداران تشخیص مصلحت

– ادله طرفداران تشخیص مصلحت شارع مقدس معیارهائی را بدست ما داده است که می توانیم مصالح حقیقی و غیر حقیقی را ازیکدیگر تفکیک نمائیم.مثلا اگر مردمی ترویج امور شهوانی را مصلحت می... ادامه

By 92, ago
علمی

ماهیت تدبیر نظارت قضایی

: ماهیت تدبیر نظارت قضایی تدبیر کنترل قضایی در نظام دادرسی فرانسه، در جهت کاهش تعداد متهمان بازداشتی یا دستگیر شده، بر مبنای مفاد بخشنامه‌ی اجرایی 28 دسامبر سال 1970، برای اولین بار با... ادامه

By 92, ago
علمی

قیمومت

قیمومت قیمومت از واژه قیم گرفته شده است. در لغتنامه دهخدا قیم به معنای سرپرست، برپادارنده کاری، حافظ و نگهبان و حامی (ناظم الاطباء)،کفیل (از اقرب الموارد)، متولی آمده،گویند: قیم الوقف... ادامه

By 92, ago