پایان نامه ها

پایان نامه رایگان درباره حکم طلاق، عسر و حرج، نفقه زوجه

شوهرانشان در این مدت چنانچه خواهان صلح و سازش‌اند، با بازگرداندن آن‌ها (به زندگی دوباره) سزاوارند و برای زنان، حقوق شایسته‌ای بر عهد? مردان است، مانند حقوقی که برای مردان بر عهده... ادامه

By mitra8--javid, ago
پایان نامه ها

پایان نامه رایگان درباره حسن معاشرت، سوره بقره، امام صادق

کنار شوهر آرامش پیدا کند. اگرچه مسکن67 و محل زندگی از مصادیق و زیرمجموعه‌های نفقه است و مرد می‌باید آن را فراهم نماید ولی به دلیل اهمیت مسکن و شرایط آن، به‌صورت مستقل به آن پرداخته... ادامه

By mitra8--javid, ago
پایان نامه ها

منابع تحقیق درمورد حسن معاشرت، محل سکونت، زنان مطلقه

مسئله بیتوته مضاجعت را لازم دانستند ولی برای آن مسئله مستقلی قرار ندادند، امّا بعضی از بزرگان متعرض این مسئله شده‌اند. صاحب کشف اللثام در شرح کلام علّامه در قواعد می‌فرماید: و... ادامه

By mitra8--javid, ago
پایان نامه ها

پایان نامه رایگان درباره فسخ نکاح، نکاح منقطع، مفقودالاثر

موارد موجود باشد؛ بنابراین اگر زن عقیم، هم با شرایط ملحوظ در قانون‌ مطلقه شود، باید عدّه نگه دارد. بند دوم: حفظ حقوق خانواده عدّه فلسفه‌ها و حکمت‌های دیگری هم دارد که برخی از... ادامه

By mitra8--javid, ago
پایان نامه ها

پایان نامه رایگان درباره طلاق بائن، عقد ازدواج، محل سکونت

ی تعالی طلاق دادن را دشمن می‌دارد؛ 2- بیمار زن خود را طلاق دهد.17 بند چهارم: طلاق مستحب طلاق مستحب یا سنت، طلاقی است که مطابق مقررات و با رعایت کامل شرایط شرعی انجام شده باشد؛... ادامه

By mitra8--javid, ago
پایان نامه ها

منابع تحقیق درمورد زنان مطلقه، نهاد خانواده، طلاق بائن

توسّط آن زن می‌باشد. از ابن عبّاس (رضی اللّه عنه) دو روایت نقل شده است که یکی همان قول این دو امام بزرگوار است و دیگری این است که: هر معصیتی، فاحشه است؛ بنابراین احتمال دارد استثناء از... ادامه

By mitra8--javid, ago
پایان نامه ها

پایان نامه رایگان درباره جبران خسارت، عقد نکاح، ضمن عقد

قانون‌گذار در ماده 38 ق.ح.خ منصرف به ‌تمامی مطلقه‌های رجعیه است؛ اعم از آنکه در ایام زوجیت و قبل از وقوع طلاق در منزل مشترک سکونت داشته یا نداشته باشند. 2- درصورتی‌که اختیار تعیین... ادامه

By mitra8--javid, ago