علمی

عناصر سه گانه جرم چیه؟

  نتی بیوتیکا داروهایی هستن که واسه درمان عفونتای میکروبی استفاده میشن و واسه تهیه ی اونا از داروخونه، به همراه داشتن نسخه دکتر ضروریه. ازجمله عفونتای میکروبی رایجی که به کمک... ادامه

By 92, ago
علمی

عناصر سه گانه جرم چیه؟

هر عملی واسه اونکه وجود جرم تلقی شه، باید دارای عناصری باشه. بعضی عناصر، منحصر به جرمی خاصه که عناصر اختصاصی نام داره و بعضی عناصر، عناصر مشترک همه جرایمه. این دسته، عناصر عمومی جرم... ادامه

By 92, ago
علمی

علم بهتره یا ثروت؟

علم بهتره یا ثروت؟ سؤالی تکراری و آشنا که همه ما کمه کم یک بار در زمان تحصیل در مورد اون انشا نوشته ایم. خیلی از آدما باور دارن که واسه اونا داشتن پول و ثروت، بهتر از اینه که از علم و... ادامه

By 92, ago