علمی

حادث، ذات، حدوث، اسماء، غرض

ه معنای محصول تازه، پدیده نو، نوشدن،256 نو پدیدآمدن، رخ دادن چیز تازه است.257 این کلمه داری دو معنا است یکی مسبوق بودن شیء به عدم و دیگری احتیاج شیء در وجود به غیر.258 ولی قدم در لغت، به... ادامه

By 92, ago
علمی

، عنایت، واجب، آفرینش، حجاب

نرسیده اند، نمی توانند در علم و عمل، تلاش کنند بنابراین از درک حقیقت عاجزند.۳-۵-۴-۲. حجابها مقصود از حجاب ها، موانعی است که نفس مستعد را از تکامل، باز می دارد و مانع نفس مستعد می... ادامه

By 92, ago
علمی

اتحاد نفس با عقل فعال صدرالمتألهین، رسیدن به عقل مستفاد را برای کمال، کافی نمی داند و وارد مرحله ی دوم می شود. وی در مرحله ی دوم از دیدگاه فیلسوفان پیشین گامی فراتر برده است، ایشان... ادامه

By 92, ago
علمی

قتل، اثبات، کشنده، عمد، جنایت

فقهی امامیه،سعی در بیان قتل عمد شده است ولیکن سعی کاملی در بیان و توضیح عنصر عمد و اجزا آن نشده است والبته عدم ذکر این تجزیه به معنای عدم آن نیست چرا که لزوم علم واطلاع مرتکب بر رفتار... ادامه

By 92, ago
علمی

قتل، کشنده، عمد، مجنی، سوءنیت

مال دیگری را تحصیل می کند.در جرم قتل عمد با فعل نوعا کشنده نیز جانی باید علم‌ داشته باشد که رفتار ارتکابی وی نوعا کشنده است،لذا در موردی که جانی کاری را انجام می‌دهد که‌ نوعا کشنده... ادامه

By 92, ago
علمی

قتل، عمد، کشنده، قتل،، قاتل

عدواناً و از روی قصد، انجام داده است، اگرچه آلت نوعاً کشنده نباشد. دلیل بر این مطلب آن است که در هیچ کدام از ادله عمد به قتل ذکر نشده است. بلکه عرف نیز با آن مساعد نیست. زیرا بدون شک قتل... ادامه

By 92, ago
علمی

قتل، کشنده، عمد، کشتن، نیت

معنوی همچنین سوء نیّت عام و خاص محقق است و مورد، مشمول بند الف ماده 206 قانون مجازات اسلامی می گردد. در بند الف ماده 206 ،این قصد به روشنی ملاحظه می شود،با قید عبارت”قاتل با انجام... ادامه

By 92, ago