علمی

قتل، کشنده، عمد، قاتل، مجازات

که عمدی بودن ان با قصد صریح احراز می شود،رفتار مادی تاثیری در احراز عمدی بودن یا نبودن ان ندارد(البته با وصف تحقق نتیجه مطلوب یعنی قتل)لذا به قول شهید ثانی حتی اگر مرتکب با یک چوب... ادامه

By 92, ago
علمی

قتل، جنایت، عمد، کشنده، اثبات

که رأی اصراری دیوان صحیح نبوده و بلکه اشتباه می‌باشد. این گروه عقیده دارند اشتباه تاریخی دیوان عالی کشور در مورد پدر و برادری که با اشتباه در هویت، انسان بی‌گناه دیگری را با این... ادامه

By 92, ago
علمی

قتل، عمد، هویت، دیوان، قاتل

به وی تیراندازی نماید و در اثر کمانه کردن تیر یا فرار آن شخص، (تیر) به دیگری اصابت نماید و موجب مرگ او شود. مسئله 7 تحریرالوسیله هم ناظر به بیان همین امر است.» 2-اشتباه در هویت در قتل با... ادامه

By 92, ago
علمی

قتل، اصابت، 296، عمد، ق.م.ا

ماندن جرمی که مقصود مرتکب بوده و وقوع جرم دیگر به علت اشتباه اوست. مانند کسی که قصد جرح شخص معینی را دارد، ولی به هنگام تیراندازی بنا به جهاتی از جمله عدم مهارت در هدف گیری، اشتباهاً... ادامه

By 92, ago
علمی

قتل، کشنده، اثبات، عمد، جرح

ماده290ق.م.ا1392)به صراحت(هر چند بنا به عمومات نیازی به این تصریح هم نیست)قید عمد وارد شده است،تا تاکیدی بر لزوم عامدانه بودن رفتار باشد.لذا اگر مرتکب بر اثر بی اختیاری،اجبار،جنون و... ادامه

By 92, ago
علمی

قتل، کشنده، ، عمد، مجنی

علم‏ به حیات مقتولان نبوده،در نتیجه سوءنیت متهمان مخدوش است.وقتی قاتل تصور می‏کند که در حال‏ انجام کار نوعا کشنده بر روی مرده است،چگونه می‏تواند قصد قتل داشته باشد؟ ... ادامه

By 92, ago
علمی

قتل، سببیت، عرفی، عمد، حقوق

نمانده زنده محسوب یا از مصادیق ماده217ق.م.ا (حیات غیر مستقر)است را باید به نظر کارشناس احاله نمود.63 نکاتی چند در این باب به نظر می رسد که به طور مختصر از آن می گذریم:1-احراز و وجود یک... ادامه

By 92, ago
علمی

مغزی، قصاص، قتل، پزشکی، مجنی

جرایم ورفتار ارتکابی،خود را از حمایت مقنن بیرون کرده واصطلاحا ریختن خونش را مباح کرده باشد،در صورت کشته شدن توسط افراد ذی صلاح یا ذی حق ،امکان اجرای قصاص ومحکومیت مباشر ان وجود... ادامه

By 92, ago
علمی

قتل، جنین، قصاص، مجازات، روح

معنای این نیست که اعتبار ترک فعل در ایجاد بزه قتل در حد همین نصوص است وفراتر از آن امکان اتخاذ ندارد.بلکه ذکر ان از باب اهمیت امر یا تخصصی بودن موضوع بوده است. نگارنده در نصوص جزایی... ادامه

By 92, ago