علمی

حافظ، رند، رندی، ، اشعار

در پهنه زمان و بسیط جهان است و از اینکه کالای سخنش را دست به دست می برند و تیغ غزلش صدها ملک دل را تسخیر کرده متحیر است و تا روزگاری که قلم شاعران گیسوان سخن را شانه می زند شاعری چنو بر... ادامه

By 92, ago
علمی

حافظ، عشق، شعر، اشعار، دیوان

تصرفات بیجا بوده است .( همان/ص45)«یکی از دلایل محبوبیت جهانی شعر حافظ این است که غزل حافظ مانند غزل سعدی ساده و روان است .حافظ در غزل خود معانی رمزی ،عرفانی و اصطلاحات صوفیانه را با... ادامه

By 92, ago
علمی

حافظ، اشعار، غزلیات، شعر، قرآن

گروهی در بعضی صناعات دخل و تصرف نموده و توضیحات آن ها با دانشمندان بزرگ بلاغت مغایرت دارد و تعدادی صناعات را به گونه ای دیگر بیان کرده اند و در کار خود موفق نبوده اند.خلاصه سطحی نگری ،... ادامه

By 92, ago
علمی

بدیع، بلاغی، شعر، ادبی، بلاغت

ادبی پیوند داد نوشت و با آنکه علمای بلاغت«قدامه بن جعفر»را از ائمه این فن شمرده‌اند ولی می‌بینیم که کتاب«نقد الشهر»او بیشتر شامل مباحث نقد ادبی است تا بلاغت.حتی کتاب«البدیع»ابن... ادامه

By 92, ago