•، مددجو، بهداشت، مددجویان، قضایی

دانلود پایان نامه
مجزا از یکدیگر نگهداری می شوند .
• محل نگهداری اطفال بر اساس تشخیص شورای طبقه بندی و انظباطی تعیین می شود .
اعضای شورای فوق عبارتند از :
1 ) مدیر کانون اصلاح و تربیت
2 ) رییس اداره قضایی
3 ) رییس اداره فرهنگی
4 ) روان شناس
5 ) مسوول خوابگاه ها
6 ) مددکار اجتماعی
7 ) قاضی ناظر بر امور قضایی کانون
این شورا مددجویان کانون را با توجه به اندازه جثه ، شخصیت ، نوع جرم ، تکرار جرم ، روحیات ( به عنوان مثال مددجویان ضعیف النفس را جدا از مددجویان شرور نگهداری می کنند ) تقسیم بندی می کنند .
3 ) ملاقات41
• هر مددجو هفته ای یک بار به مدت 30 دقیقه ، با مدیریت واحد مددکاری ، در اتاق های مجزا با خانواده و بستگان درجه یک شان بدون مامور مراقبت ، دیدار حضوری دارند .
4 ) اقدامات حمایتی42
• معاضدت حقوقی با همکاری وکلای منتخب کانون و وکلای دادگستری و مسوولان قضایی کانون ، جهت دفاع و مشاوره حقوقی و پیگیری پرونده قضایی مددجو
• تقاضای تخفیف مجازات و تجدید نظر در احکام صادره و آزادی مشروط
• معرفی مددجویان واجد شرایط به افراد خیر و موسسات خیریه جهت پرداخت جرایم نقدی و دریافت کمک های مالی
• شرکت در جلسات دادگاه و اعلام نظر درباره مددجو توسط روان شناسان و مددکاران اجتماعی .
5 -1 ) بهداشت ، درمان و تغذیه43
• پیشگیری شامل واکسیناسیون ، بیماری و کنترل بیماری های واگیر دار
• درمان بیماران به صورت سرپایی ، بستری و تحت نظر
• معرفی بیماران نیازمند به امکانات تخصصی به مراکز درمانی خارج از کانون
• همکاری باشبکه بهداشت و درمان در ارتقا سطح بهداشت کانون
• مشاوره در تنظیم برنامه غذایی کانون
• نظارت واقدام در مورد بهداشت فردی و بهداشت محیط کانون
• ارایه خدمات دندان پزشکی ، روان پزشکی ، آموزش تنظیم خانواده ، تزریقات و پانسمان و خدمات دارویی
2 – 9 – 2 – 2 ) اقدامات تربیتی و اصلاحی
این اقدامات در واحدهای فرهنگی ، روان شناسی و مددکاری به شرح زیر انجام می شود .
1 ) مددکاری44
شناخت ویژگی های اجتماعی و خانوادگی مددجو ، از طریق مصاحبه با وی و خانواده و بازدید ازمنازل .
• ارتباط حرفه ای و همدلانه با مددجو ، مشاوره فردی و خانوادگی ، برای توانمندی و مقابله با مشکلات
• ارتباط با مراکز خدمات اجتماعی و درمانی مانند بهزیستی ، بیمارستان ها ، اداره سرپرستی و دادگستری و …
• برقراری و حفظ ارتباط مستمر مددجو و خانواده از طریق ملاقات ، مکالمه تلفنی و مکاتبه
2 ) فرهنگی و آموزشی45
• تشکیل کلاس های درس در پایه های مختلف تحصیلی و برگزاری امتحانات
• تحصیل در هنرستان کاردانش تحت نظارت آموزش و پرورش
• تشکیل کلاس های سواد آموزی