پزشکی، آمار، ایمان، بیماری‌های، جراحی

دانلود پایان نامه

مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی سل و بیماریهای ریوی (بیمارستان دکتر مسیح دانشوری) تغییر نام یافت. درحال‌حاضر بیمارستان مسیح دانشوری در زمینی به مساحت ۱۳۷۰۰۰ مترمربع واقع شده است و دارای ۲۱ درمانگاه و ۱۳ بخش و دارای 18 ساختمان است . فعالیت‌های بیمارستان این مرکز بین سالهای 1313 تا 1318 هجری شمسی با ظرفیت 50 تخت آغاز شد و در حال حاضر با 446 تخت مصوب و 320 تخت فعال، خدمات درمانی، آموزشی و تحقیقاتی ارائه می نماید.
این مرکز دارای بخش های جراحی (عمومی، قفسه صدری بالغین، اطفال و قلب) ، داخلی (عمومی، ریه، آنکولوژی توراکس، نفرولوژی و داخلی گوش، حلق و بینی)، اطفال (عمومی، ریه و عفونی)، بخش سل (مردان، زنان و اطفال)، قلب، توانبخشی، ICU ،CCU ، POSTCCU، اورژانس و درمانگاه (عفونی، قلب،ENT، داخلی، داخلی ریه، جراحی و….) می باشد. بیمارستان همچنین دارای واحدهای آزمایشگاه(آزمایشگاههای میکرب شناسی، بیوشیمی، هماتولوژی، پاتولوژی، مایکوباکتریولوژی، ایمونولوژی، سیتولوژی، پزشکی مولکولی، سیتوژنتیک و قارچ شناسی) ، رادیولوژی (رادیولوژی عمومی، فلئورسکوپی، سونوگرافی و سی تی اسکن اسپیرال) ، اسپیرومتری (شامل اسپیرومتری و بررسیهای فیزیولوژیک تنفس در اطفال و بالغین) ، برونکوسکوپی (شامل برونکوسکوپی نوزادان، اطفال و بالغین) ، واحد لیزر (شامل لیزر CO2 و ND-YAG) ، بخشENT ، دندانپزشکی و داروخانه. ( http://www.irandarman.com) .
بخشهای مختلف این بیمارستان شامل مراکز خدماتی زیر می باشد :
مراکز تحقیقاتی
مرکز تحقیقات مایکروباکتریولوژی. مرکز تحقیقات سل بالینی و اپیدمیولوژی. مرکز تحقیقات ویروس‌شناسی. مرکز تحقیقات پزشکی ازراه‌دور. مرکز تحقیقات پیشگیری و کنترل دخانیات. مرکز تحقیقات پرستاری و مدیریت سلامت تنفس. مرکز تحقیقات بیماری‌های تنفسی کودکان. مرکز تحقیقات بیماری‌های مزمن تنفسی. مرکز تحقیقات بیماری‌های نای. مرکز تحقیقات پیوند ریه.
درمانگاه‌ها
ریوی. ترک سیگار. پوست‌ومو. داندانپزشکی. جراحی. قلب‌وعروق. جراحی قلب. عفونی (مسلولین). آنکولوژی. آنکولوژی و هماتولوژی اطفال. پیوند ریه. طب کار. آلرژی. اطفال. نفرولوژی. نفرولوژی اطفال. اعصاب‌ وروان. ریوی روماتولوژی. درد. کاهش آسیب.
پاراکلینک‌ها
آزمایشگاه (پاتولوژی). آزمایشگاه تست خواب. برونکوسکوپی. رادیولوژی و سی‌تی‌اسکن. بازتوانی ریوی.
بخش‌های بستری بیماران
اورژانس. اطفال. داخلی. مراقبتهای ویژه ICU. CCU و Post CCU بیهوشی. نفرولوژی. آنکولوژی. سل و عفونتهای تنفسی. جراحی توراکس. جراحی قلب. آنژیوگرافی.
فعالیت‌های آموزشی
ارکان اصلی و گرداننده آموزش مرکز اساتید و اعضای هیات علمی هستند. در این مرکز ۶۷ عضو هیات علمی شامل ۶ استاد، ۱۹ دانشیار، ۳۶ استادیار، ۱ پژوهشیار، ۱ مربی و ۴ مامور که به طور تمام وقت در دو قسمت آموزشی و پژوهشی فعالیت می‌نمایند حضور دارند. ضمناً دستیاران فوق تخصصی در آموزشِ دستیاران، کارورزان و کارآموزان همکاری می‌نمایند ( مطالعات و مشاهدات میدانی نگارنده ،بهمن و اسفند – 1392) .
افتخارات
بهره گیری از اساتید صاحب نام و هیأت علمی جوان و توانمند.
بهره مندی از پرسنل جوان و ماهر و دوره دیده.
تربیت نیروی انسانی در هفت رشته فوق تخصصی فلوشیپ در سطح کشور.
برگزاری دوره‌های آموزشی کشوری و بین‌المللی.
مرکز تخصصی پیوند اعضا بویژه قلب و ریه و واحد فراهم آوری پیوند اعضا.
در سال ۱۳۷۸ مرکز پزشکی مسیح دانشوری به‌عنوان قطب علمی منتخب کشور در زمینه سل و بیماری‌های ریوی توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی برگزیده شد.
بهره مندی از اولین دستگاه PET-CT “توسط شرکت تجهیزات پزشکی پیشرفته”.
درسال ۱۳۸۴ بانک توسعه اسلامی (IDB) این مرکز را به نام مرکز هماهنگی‌های آموزشیِ SRVP/TAO بانک برگزید.
سال ۱۳۸۶ این مرکز به‌عنوان مرکز همکاری‌های آزمایشگاهی سلِ اتحادیه جهانی سل و بیماری‌های ریوی (IUATLD) انتخاب گردید.
در سال ۱۳۸۶ پژوهشکده سل و بیماری‌های ریوی شامل ۵ مرکز تحقیقاتی مصوب دانشگاه با حضور دکتر حداد عادل رئیس وقت مجلس شورای اسلامی افتتاح شد.
سال ۱۳۸۷ مرکز تحقیقات پیشگیری و کنترل دخانیات پژوهشکده سل به‌عنوان مرکز همکاری‌های کنترل دخانیاتِ سازمان بهداشت جهانی WHO برگزیده شد که تاکنون در سه حوزه دخانیات و سل و آزمایشگاه سل ادامه دارد.
درحال‌حاضر مرکز پزشکی مسیح دانشوری مرکز رفرنس برنامه‌های آموزشی و تحقیقاتی سل و آزمایشگاهِ مرجع مایکوباکتریولوژی در سطح کشور است.
دومین آزمایشگاه مرجع ویروس‌شناسی کشور در زمینه H1N1.
تنها مرکز پزشکی ازراه‌دور کشور در بیمارستان مسیح دانشوری مستقر است.
استفاده گسترده از فناوری اطلاعات و فضای مجازی و ارائه خدمات سلامت و پژوهشی از طرق فوق. ( http://www.irandarman.com) .
نتیجه گیری :
با توجه به ابعاد مختلف ارائه خدمات اجتماعی از سوی سازمان های غیر دولتی مختلف در جهان دیدیم که در کشور های مختلف خصوصاً کانادا این ارائه خدمات به صورت گسترده در قالب سازمان های ایمان محور و سازمان های مردم نهاد ارائه می شوند ، همچنین نقش و عملکرد اصلی سازمانهای ایمان محور محله ای در مدیریت و توسعه پایدار محله های شهری به وضوح مورد بررسی و کنکاش قرار گرفت . در ایران نیز به گونه ای سازمانهای ایمان محور و مردم نهاد فعال می باشند ،تعداد این سازمان های غیر دولتی ، غیر انتفاعی و غیر سیاسی اعم از ایمان محور محله ای و مردم نهاد بر حسب شرایط های مختلف در کل استانهای کشور بر اساس اطلاعات وزارت کشور مورد بررسی قرار گرفته شد و در ادامه نمونه های موردی این سازمان ها در محله های مختلف منطقه یک شهر تهران بر اساس مطالعات و مشاهدات میدانی و همچنین پرسشنامه و گزارش هر کدام از این سازمان ها به عنوان ایمان محور یا محله محور اشاره و نقش و عملکرد هر یک از این سازمان ها به صورت جداگانه در مدیریت و توسعه پایدار محله ای مورد بررسی قرارگرفت .
در کل با توجه مطالعات صورت گرفته ما در ایران هم سازمان های ایمان محور و هم سازمان های مردم نهاد داریم و در مناطق و محله های مختلف شهر تهران خصوصاً محلات منطقه یک شهر تهران تعدادی از این سازمان ها فعال و به عملکرد خودشان ادامه می دهند . با توجه به همپوشانی فصل چهارم با فصل پنجم نتیجه گیری کلی این دو فصل در قالب تنیجه گیری از مشاهدات میدانی و پرسشنامه در فصل پنجم ارائه خواهد شد .

5-1 مقدمه
تجزیه و تحلیل داده ها برای بررسی صحت و سقم فرضیات، برای هر نوع تحقیق، از اهمیت خاصی برخوردار است. امروزه در بیشتر تحقیقاتی که متکی بر اطلاعات جمع آوری شده از موضوع تحقیق می باشند، تجزیه و تحلیل اطلاعات، از اصلی ترین و مهم ترین بخش های تحقیق محسوب می شود. داده های خام با استفاده از نرم افزار های آماری تجزیه و تحلیل می شوند و پس از پردازش، به شکل اطلاعات در اختیار استفاده کنندگان قرار می گیرند.
تجزیه و تحلیل داده ها فرایندی چند مرحله ای است که طی آن، داده هایی که از طریق بکارگیری ابزارهای جمع آوری اطلاعات در نمونه آماری فراهم آمده اند، خلاصه سازی، کد بندی، دسته بندی و در نهایت پردازش می شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل ها و ارتباط ها بین این داده ها، به منظور آزمون فرضیه ها فراهم آید.
اولین مرحله تجزیه و تحلیل داده ها، تحلیل توصیفی است. در تحلیل توصیفی با استفاده از روش های آمار توصیفی، داده ها صرفاً برای بررسی و توصیف وضعیت یک گروه( نمونه) یا یک موقعیت به کار می روند. مثلاً وضعیت سنی، نوع شغل، تحصیلات و … . اما تحلیل روابط و تغییرات بین متغیر ها و تحلیل مجموعه متغیر ها برای تبیین علت، از عهده آمار توصیفی خارج است. نقش آمار توصیفی در واقع، جمع آوری، خلاصه کردن و توصیف اطلاعات کمی بدست آمده از نمونه ها یا جامعه ها است. اما محقق معمولا کار خود را با توصیف اطلاعات پایان نمی دهد، بلکه سعی می کند آنچه را که از بررسی گروه نمونه به دست آورده، به گروه های مشابه بزرگتر (جامعه) تعمیم دهد. به روش هایی که از طریق آن ها، ویزگی های گروه بزرگتر از طریق ویژگی ها در گروه کوچکتر استنباط می شود، روش های آمار استنباطی گفته می شود.
5-2 روش تجزیه و تحلیل داده ‌ها
در این بخش برای تجزیه و تحلیل پاسخ های جمع آوری شده، از روش های آمار توصیفی نظیر جداول فراوانی، درصدها، نمودارها و شاخص های آماری میانگین و انحراف استاندارد، به منظور خلاصه سازی و توصیف ویژگی های جمعیت شناختی( دموگرافیک) نمونه استفاده شده است. روش‌ آمار استنباطی که برای آزمون فرض‌ها و همبستگی بین متغیر‌ها استفاده شده است، شامل آزمون t تک نمونه ای است که در زیر شرح داده شده است.
اگر هر کدام از فرضیه‌های پژوهش را به صورت آماری زیر بیان کنیم
{█(H_0:μ[email protected]_1:μ≠0)┤
که در آن H0 یا فرض صفر، به معنای نادرست بودن فرضیه مورد نظر و عدم وجود رابطه بین دو متغیر است و H1 یا فرض مقابل، به معنای درست بودن فرضیه و وجود رابطه معنی دار بین دو متغیر است. آماره آزمون، t، به صورت زیر محاسبه می شود:
t=x ̅/√(s^2⁄n)
که در آن:
😡 ̅ میانگین پاسخ های سوالات مربوط به فرضیه مورد نظر
s^2 : واریانس پاسخ های سوالات مربوط به فرضیه مورد نظر
n : حجم نمونه
دلیل استفاده از این آزمون بخاطر این است که می خواهیم معنی دار بودن یک فرضیه را بر اساس پاسخ‌های یک پرسش که بر اساس طیف لیکرت 5 نقطه ای است، آزمون کنیم. هر چه گزینه های بالاتر که نشان دهنده تایید فرضیه مورد نظر از طرف پاسخ دهنده است، بیشتر انتخاب شود، مقدار آماره t که بر اساس فرمول بالا بدست می‌آید بزرگتر خواهد بود و هر چه آماره t بزرگتر باشد، نشان دهنده این است که فرض H1 مورد تاییدتر است. اگر مقدار آماره t از یک مقدار مشخص که بوسیله جداول آماری بدست می‌آید بزرگتر باشد، به این معنی است که فرضیه پژوهش مورد تایید قرار گرفته است. شاخصی که نشان دهنده پذیرفته شدن فرضیه پژوهش یا فرض H1 است، شاخص p مقدار آزمون می‌باشد. اگر p مقدار یک آزمون کمتر از سطح معنی داری مورد نظر باشد، فرض H1 پذیرفته می‌شود. یعنی فرضیه آزمون مورد تایید قرار می‌گیرد. معمولا سطح معنی داری آزمون را برابر با 5 درصد در نظر می‌گیرند. بنابراین در هر کدام از آزمون‌ها که p مقدار کمتر از 5 درصد باشد، فرض H1 را خواهیم پذیرفت.

5-3 یافته های توصیفی نمونه
1- جنسیت

جدول(1-5): جنسیت پاسخ دهندگان
درصد
فراوانی
متغیر
54.5
116
زن
جنسیت
45.5
139
مرد

100
255
جمع