مقیاسهای اندازه گیری نیز از ۰تا۱۰۰ می باشد. در این پژوهش از آزمون کلوموگرف اسمیرنوف جهت مشخص کردن نرمال یا غیر نرمال بودن دادهها استفاده شده است

مطلب مرتبط :   منابع پایان نامه ارشد با موضوع میگیرند.، سالانه.، ،
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید