س باید در جوار یکدیگر قرار گیرند.
ج) اصل ایمنی: ایمنی پایانه ها در گرو جدایی مسیرهای سواره و پیاده و عدم تداخل خودرو ها و انسانهاست همچنین توجه به ایمنی در اختلاف سطح این کاربری ها اهمیت دارد .
د) اصل امنیت: نظارت بر فضاهای پایانه ها به دلایل پذیرا بودن مسافران تازه وارد به شهر و نوع فعالیت دارای اهمیت می باشد پایانه نباید دارای فضاهای گم ،گنگ و غیر قابل دفاع باشد
ه) اصل دسترسی آسان : تامین دسترسی آسان به بخشهای مختلف اعم ازعناصر اصلی ، ارتباطی ، رفاهی ، خدماتی و ……… یکی از مهمترین اصول در طراحی پایانه است.
و) اصل تمرکز: برای رعایت استانداردها و تامین فضاهای مورد نیاز پایانه ، معمولا پایانه ها از وسعت قابل ملاحضه ای برخوردار هستند به همین منظور فضاها باید بصورت متمرکز طراحی شوند تا مسافران برای دسترسی به خدمات ، مجبور به طی مسافت های طولانی نشوند
ی) خوانایی فضاهای پایانه: منظور از خوانایی مشخص بودن ورودی های اصلی و باجه های فروش و … است .
ن) سازگاری فعالیت پایانه با کاربری های اطراف : پایانه ها نباید در مجاورت مناطق مسکونی قرار گیرند زیرا ترافیک ،آلودگی ، ازدحام جمعیت موجب مزاحمت برای ساکنین منطقه مسکونی می شود.

  • 3
مطلب مرتبط :   حقوقی، (اصل، حقوق، جمهوری، حاکمیتپژوهش درموردکلمات کلیدی این مبحث:
دسته بندی : علمی