تنزیل سالانه (d) عبارت است از درصد کاهش ارزش پول سرمایه گذاری شده در مدت یکسال و غالبا بین ۸ تا ۱۲ درصد می باشد.
در بررسی اقتصادی هزینه های چرخه عمر، برای محاسبه ارزش فعلی هزینه ها یا درآمدها از دو روش استفاده می شود. روش نخست برای محاسبه ارزش فعلی پرداخت هایی است که یکبار صورت می گیرند(مانند هزینه تعویض باتری پس از پنج سال) .

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه دربارهلزج، ۴-۵-، است]۴و۶[).، چوپرا
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید