سیستم محاسبه گردد .
۳-۴-۲ تاثیر کاربری
برای انجام محاسبات بایستی کاربری های مختلف لحاظ گردد. هزینه تولید برودت با توجه به نوع کاربری ساختمان متفاوت می باشد. معمولا کاربری ها به سه نوع مسکونی و تجاری و اداری تقسیم بندی می گردند. البته کاربری اداری نیز به توجه به نوع کاربرد متفاوت میباشد برای مثال کاربری بیمارستان به کاربری اداری

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه درباره(۴-۴۳)، (۴-۸):، در()،، روابط(۴-۴۱)
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید