مددجویان، دوست، اقامت، رفتارهای، پسندانه کاربرد

دانلود پایان نامه
برون گروهی خود ، با مددجویان با اقامت کوتاه مدت به تقویت رابطه قدرت خود می پردازند و در این راستا از روش هایی چون : جداسازی خود از مددجویان گروه مقابل و نیز ترجیح به برقراری رابطه ، بیشتر با کارکنان به نسبت برقراری رابطه با مددجویان گروه مقابل ، استفاده می کنند . برخی از مددجویان این گروه با ارتباط غیر کلامی ( چشم غره ، چپ چپ نگاه کردن و …) به سایر مددجویان با اقامت کوتاه مدت ، قدرت خود را به آن ها خاطر نشان می کنند. مددجویان با اقامت طولانی در صورت مواجهه با نافرمانی مددجویان کوتاه مدت از قوانین خوابگاه ، ابتدا با برخورد کلامی تذکر می دهند، طبق گفته های شرکت کنندگان این برخورد کلامی تند و تهدید آمیز است وگاهی با برخورد فیزیکی جزیی ( مانند پس گردنی ، شبسی104 ) همراه می شود و در نهایت موضوع به دخالت مراقبین می انجامد . ( البته با توجه به صحبت های شرکت کنندگان ، مددجویان به آزار فیزیکی یکدیگر علاقه مندند اما به دلیل برخورد مراقبین و وجود دوربین های مداربسته و رصد دایم رفتارهای مددجویان ، از این گونه رفتارها در کانون اصلاح و تربیت استان تهران کاسته شده است ، به ویژه این که همان طور که در طبقه ی تعامل کارکنان و مددجویان در زیر گروه موارد مشمول تنبیه ذکر شد ، درگیری فیزیکی جز موارد تخطی از قوانین اصلی کانون محسوب می گردد و منجر به انتقال مددجوی خاطی به اندرزگاه و تنبیه او می شود .) همچنین در ادامه باید متذکر شد که طبق مشاهدات ، مددجویان به شدت نسبت به یکدیگر رفتارهای تخریب گرایانه دارند و یکدیگر را برمبنای نوع بزه ، تعداد سو سابقه ، وضعیت خانوادگی ( مددجویان بی خانمان ) و ابتلا به اعتیاد ، مورد توهین و تمسخر قرار می دهند که می توان این رفتار ها را نوعی روش برای تقویت قدرت تلقی کرد . یکی دیگر از راه های تقویت قدرت ، تبدیل شدن به مددجوی تحویلی است که توضیحات کامل در این زمینه در زیر طبقه ی تعامل مددجویان با کارکنان ارایه شده است .
مددجو با اقامت طولانی مدت : “من اصلا جدید ورود ها رو تحویل نمی گیرم اصلا باهاشون حرف نمی زنم.”
مددجو با اقامت طولانی مدت : “من اصلا با بچه ها گرم نمیگیرم فقط با مراقب هستم این طوری بهتره.”
گسترش شبکه دوستی :
یافته ها حکایت از این دارد که در گروه پسران هم ، یکی از اهداف گسترش شبکه دوستی ، تقویت قدرت است . مددجویانی که شبکه دوستی گسترده تری دارند در مقابل مددجویان فاقد ، از قدرت بیشتری برخوردارند . با توجه به صحبت های شرکت کنندگان در پژوهش ، از دیگر اهداف برقراری رابطه دوستی در این گونه اماکن ، بیشتر سواستفاده و کسب منفعت شخصی است . همان طور که یافته ها نیز نشان می دهد ، دوستی ها ناپایدار و بی ثبات است . در تمام مصاحبه ها مطرح شد که مددجویان دارای قدرت ( سایر عوامل قدرت ، مانند مدت اقامت طولانی ، بزه سنگین ، عضویت در شورا و … ) تمایلی به برقراری رابطه دوستی ، به ویژه با مددجویان با اقامت کوتاه مدت ندارند . در میان مددجویان کوتاه مدت هم برخی نوجوانان اعتقاد دارند که دوستی در این گونه محیط ها صرفا با هدف سواستفاده شخصی است و چون دردسر این دوستی ها بیشتر از منافع آن است بنابراین تمایلی به برقراری رابطه دوستی ندارند . از دیگر عواملی که باعث شده مددجویان علاقه به دوستی با یکدیگر نداشته باشند ، بی اعتمادی بسیار زیاد نسبت به رازداری یکدیگر است . طبق مشاهدات هم بیشتر مددجویان افغان با هم وطنان خود در ارتباط هستند . در اینجا به ذکر زیر طبقات این عامل می پردازیم.
مددجو با اقامت بلند مدت : “من با بچه های اینجا گرم نمیگیرم . تو این جورجا ها آدم نباید با کسی رفیق بشه ، اینجا هیش کی یا هیش کی ( هیچ کس ) دوست نیست ، اینجا فقط باید روزاتو بگذرونی. “
مددجو با اقامت کوتاه مدت : “اینجا رفیق داشتن دردسره ، همش از آدم میخوان یکی کاری واسشون بکنه. “
مددجو با اقامت بلند مدت : “من از وقتی عضو شورا شدم ، دیگه با بچه های دیگه حرف نمی زنم ، سرسنگین شدم ، بچه ها میگن خودشو گرفته ، رفته پاچه خواری کرده اما من محلشون نمیذارم . “

جدول 4 – 4
طبقه (Category) : نوع تعاملات مددجویان با یکدیگر گروه پسران
کد
Code
زیر طبقه3
Subcategory3
زیر طبقه2
Subcategory2
زیر طبقه1
Subcategory1
پول
……………………..
ملاک دوست یابی
گسترش شبکه دوستی
ارتکاب بزه های یکسان
…………………….
ملاک دوست یابی
گسترش شبکه دوستی
هم محلی
……………………..
ملاک دوست یابی
گسترش شبکه دوستی
هم شهری
……………………..
ملاک دوست یابی
گسترش شبکه دوستی
همجواری تخت ها
……………………..
ملاک دوست یابی
گسترش شبکه دوستی
ظاهر و وضعیت خانوادگی
……………………..
ملاک دوست یابی
گسترش شبکه دوستی
توان تامین قرص ترامادول
……………………..
ملاک دوست یابی
گسترش شبکه دوستی
مددجویان مرتکب بزه سنگین
……………………..
ملاک دوست یابی
گسترش شبکه دوستی
مددجویان دارای سوسابقه
……………………..
ملاک دوست یابی
گسترش شبکه دوستی
نوع بزه
……………………..
ملاک دوست یابی
گسترش شبکه دوستی
سو استفاده مالی
رفتارهای ضد اجتماعی خود پسندانه
کاربرد رابطه دوستانه
گسترش شبکه دوستی
حمایت از یکدیگر در دعوا و درگیری ها

رفتارهای ضد اجتماعی خود پسندانه
کاربرد رابطه دوستانه
گسترش شبکه دوستی
طبقه (Category) : نوع تعاملات مددجویان با یکدیگر گروه پسران
کد
Code
زیر طبقه3
Subcategory3
زیر طبقه2
Subcategory2
زیر طبقه1
Subcategory1
تاثیر پذیری و یادگیری از یکدیگر ( در زمینه رفتار های انحرافی )
رفتارهای ضد اجتماعی خود پسندانه
کاربرد رابطه دوستانه
گسترش شبکه دوستی
تامین قرص ترامادول
رفتارهای ضد اجتماعی خود پسندانه
کاربرد رابطه دوستانه
گسترش شبکه دوستی
تعامل دسته جمعی برای اذیت و تمسخر سایر مددجویان
رفتارهای ضد اجتماعی خود پسندانه
کاربرد رابطه دوستانه
گسترش شبکه دوستی
گسترش شبکه دوستی با قصد غلبه بر یکدیگر
رفتارهای ضد اجتماعی خود پسندانه
کاربرد رابطه دوستانه
گسترش شبکه دوستی
اقدام به خودزنی دسته جمعی
رفتارهای ضد اجتماعی خود پسندانه
کاربرد رابطه دوستانه
گسترش شبکه دوستی
اقدام به خالکوبی دسته جمعی
رفتارهای ضد اجتماعی خود پسندانه
کاربرد رابطه دوستانه
گسترش شبکه دوستی
اقدام به تخریب دسته جمعی محیط

رفتارهای ضد اجتماعی خود پسندانه
کاربرد رابطه دوستانه
گسترش شبکه دوستی
طبقه (Category) : نوع تعاملات مددجویان با یکدیگر گروه پسران
کد
Code
زیر طبقه3
Subcategory3
زیر طبقه2
Subcategory2
زیر طبقه1
Subcategory1
درد و دل و ابراز همدردی
رفتارهای جامعه پسندانه
کاربرد رابطه دوستانه
گسترش شبکه دوستی
تحریک یکدیگر در ارتکاب به اعمال خلاف قانون
رفتارهای ضد اجتماعی خود پسندانه
کاربرد رابطه دوستانه
گسترش شبکه دوستی
قرض دادن پول به یکدیگر
رفتارهای جامعه پسندانه
کاربرد رابطه دوستانه
گسترش شبکه دوستی
ممانعت از خودزنی یکدیگر
رفتارهای جامعه پسندانه
کاربرد رابطه دوستانه
گسترش شبکه دوستی
گذران اوقات فراغت با بازی و صحبت با یکدیگر
رفتارهای جامعه پسندانه
کاربرد رابطه دوستانه
گسترش شبکه دوستی

1 : ملاک های دوست یابی
طبق گفته های شرکت کنندگان ، مددجویان پسر بیشتر تمایل دارند با افراد هم بزه خود دوست شوند و به جای گفتن دوستم از واژه هم جرمم استفاده می کنند . معمولا مددجویان با توجه به عنوان بزه یکدیگر را قضاوت کرده و پیمان دوستی می بندند . فاکتور هم محلی بودن در دوست یابی ، خیلی اهمیت دارد و پس از آن فاکتور هم شهری بودن قرار می گیرد . همچنین گفتگوی شبانه ی مددجویانی که در تخت های هم جوار یکدیگر می خوابند ، در دوست یابی موثر است . مددجویان در راستای گسترش شبکه دوستی خود ، بیشتر مایل هستند با مددجویانی که از پایگاه اجتماعی – اقتصادی بهتری برخوردارند ، دوست و هم خرج 105شوند . ظاهر نسبتا مرتب مددجو هم در دوست یابی موثر است . ( در اینجا هم ، مددجویان بی خانمان و معتاد با ظاهر مندرس دیرتر در گروه های دوستی پذیرفته می شوند ) برخی از مددجویان جدید ورود با مددجویان سابقه دار دوست می شوند . برخی از مددجویان با مددجویانی که بتوانند برخی نیاز های آن ها را (قرص ترامادول ) تامین کنند ، طرح دوستی می ریزند . طبق یافته های پژوهش معمولا به ندرت اتفاق می افتد که اعضای گروه بلند مدت با افراد گروه کوتاه مدت رابطه دوستانه برقرار کنند . شرط برقراری این رابطه وجود مددجوی هم بزه ( مرتکب قتل ) در میان مددجویان جدیدورود است . بنا به گفته مصاحبه شوندگان در صورتی که این رابطه برقرار شود از حمایت گروه مقابل برخوردار خواهند شد و نسبت به بقیه افراد دارای رابطه قدرت می شوند در این جا ، در شکل گیری رابطه قدرت علاوه بر عامل تعامل با گروه دارای اقامت طولانی ، عامل نوع بزه هم موثر است .
مددجو با اقامت طولانی مدت : “یکی از بچه محله ای هام اومده بود اینجا اما چون جرمش لواط بود ، این کاری که کرده ، خیلی کار بدیه ، منم باهاش دوست نشدم . “
مددجو با اقامت کوتاه مدت : “من با دزدها و کیف قاپ ها دوست نمی شم خیلی کارشون بده اما با بچه قتلی ها و موادی ها دوست میشم . قتلی ها که خیلی بچه های خوبی ان موادی هام که خب نیان ازشون بخرن . “
مددجو با اقامت طولانی مدت : “بچه ها بیشتر با هم جرماشون دوست میشن . توخوابگاه ، سرقتی ها پیش هم ، موادی ها پیش هم ، قتلی ها م یه جا می شینن . “
مددجو با اقامت کوتاه مدت : “بچه ها بیشتر با هم محلی ، هم شهری هاشون دوست میشن . “
مددجو با اقامت طولانی مدت : “شب که میشه ، اینا که تخت هاشون بغل همه ، با هم حرف میزنن ، بعد بغلی با بغلی ، همین طوری یهو میبینی کل خوابگاه با هم دوست شدن . “
مددجو با اقامت بلند مدت : “بچه هایی که پول ندارن با اونایی که پول دارن هم خرج میشن . “
مددجو با اقامت طولانی مدت : “یه بار یه پسره اومده بود اینجا خلاف بود می تونست قرص جور کنه ، سر همین با هم خرج شدیم . “
2 : کاربرد رابطه دوستانه
کدهای مستخرج از مصاحبه با شرکت کنندگان پسر ، مشخص کرد که کاربرد رابطه دوستانه به دو دسته ی رفتارهای جامعه پسندانه و رفتارهای ضد اجتماعی خود پسندانه قابل تفکیک است .
الف : رفتارهای جامعه پسندانه :
پس از