عوامل مؤثر در فرسودگی شغلی :

شرایط سخت و طاقت فرسای کاری .

ناکامی ها و فشارهای عصبی فراوان .

فشار مداوم برای سعی و تلاش بیشتر .

صرف وقت و انرژی زیاد و نا ملموس و بی ثمر .

تعارض مستمر بین فعالیتهایی که زمان و تلاش می طلبند .

فقدان بازخورد مثبت و پاداش دهنده .

بی توجهی و روشن نبودن انتظارات و توقعات کاری .

محیط شغلی غم افزا – ( مثل کار کردن در بهشت زهرا ).

روابط ضعیف انسانی .

کار زیاد و بدون تفریح(صابری و همکاران،1387:100). .

 

2-3-4-شیوه های مقابله با فرسودگی شغلی :

تغییر طرز فکر نسبت به کار و زندگی – خوش بینی و استفاده از خودگویی های مثبت نسبت به خود و دیگران .

شناسایی محدودیتها و پرهیز نمودن از انجام کارهایی که توان ذهنی و جسمی لازم برای آنها را نداریم .

پرداختن به تفریحات و سرگرمی های سالم از قبیل شعر همراه با موسیقی ، مسافرت ، پیاده روی کردن ، استخر ، کوهنوردی ، شرکت در جشنواره ها .

توجه جدی به رفاه جسمی و روانی از قبیل تغذیه مناسب ، ورزش و استراحت .

توزیع کارها و کمک گرفتن از دیگران .

شناخت و قبول توانایی ها و ناتوانی های خود .( پذیرش خود ) .

پذیرش واقعیتها ، و رها کردن آرمان و آرزوهای نا ممکن .

توسعه روابط دوستانه و صمیمانه بادیگران .

اتکای به نفس و عدم انتظار زیاد از تأییدهای بیرونی .

ترک کردن محیطی که کار کردن در آن را دوست نداریم .

باز بودن و انعطاف پذیری در پذیرش دیدگاه های دیگران .

پرورش حس شوخ طبعی و خندیدن .

رها کردن کارها در صورتی که احساس فرسودگی می کنیم .

مطلب مرتبط :   عقل، عقلانیت، در‌ایران، غزالی، فلسفه

شناسایی علائم اولیه فرسودگی شغلی و انجام دادن سریع عملیات جبرانی و ترمیمی .

در صورت حل نشدن مشکل ، استفاده از خدمات روان شناسی و مشاوره‌ تخصصی(صابری و همکاران،1387 :101).

دسته بندی : علمی