مناقصات، مزایده‌ها و بودجه‌های شورای شهر و شهرداری به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل شفافیت در شهرداری شیراز می‌باشد. در راستای شفافیت در اجرای مناقصات مزایده‌ها و اخبار مبنی بر وجود این موارد علاوه بر اینکه مطابق قوانین و مقررات بایستی تشریفات آن برگزار شود. در شهرداری شیراز از طریق سایت اختصاصی خود138 به اطلاع کلیه شهروندان می‌رساند.
2. تهیه و تدوین گزارش عملکرد شهرداری و قرار دادن آن در اختیار شهروندان139.
شهرداری شیراز تلاش کرده است که عملکرد خود به صورت پروژه‌ای140 و ادواری و سالانه جمع‌آوری کند141 142و در راستای شفافیت در عملکرد خود آن را در اختیار شهروندان و سایر ذی‌نفعان قرار دهد.
3. شهرداری الکترونیک و ارائه بسیاری از خدمات از طریق اینترنت.
4. قرار دادن بسیاری از اطلاعات آماری بر روی سایت شهرداری از جمله موارد شفافیت به حساب می‌آید143.

ج. اصل قانونمندی به عنوان جوهره اصلی حکمرانی خوب شهری و حقوق عمومی
حاکمیت قانون از جمله شاخص‌هایی است که در اغلب مدل‌های سنجش حکمرانی شهری به عنوان شاخص مستقل قید شده است. در بحث از حاکمیت قانون مفاهیم اصلی شامل رعایت حقوق شهروندی، حقوق اقلیت‌ها، برابری همه در برابر رونده‌ای قانونی و استقلال نهاد داوری کننده است. در زمینه ارتقاء و تقویت حاکمیت قانون در شهرداری شیراز چارچوب مشخصی شکل نگرفته است. لازم به ذکر است که قوانین و مقررات شهرداری به طور کلی چندان به روز نیست و تلاشی هم برای اصلاح و به هنگام سازی قوانین و تصمیمات به منظور استمرار حکمرانی خوب شهری، وجود ندارد. از سوی دیگر این قوانین دارای ابهام می‌باشد و نیاز به تفسیر دارد. البته این امر به معنای عدم حاکمیت قانون در شهرداری شیراز نمی‌باشد برای نمونه یکی از مؤلفه‌ای زیر مجموعه حاکمیت قانون؛ روشن سازی و اطلاع رسانی دقیق و بدون ابهام در مورد قوانین و محتوای تصمیم‌ها و اجرای قوانین در موضوعاتی مانند مزایده‌ها، مناقصه‌ها و مانند آن(سردارنیا،بررسی شاخص‌های حکمرانی خوب شهری در…پیشین: 166). شهرداری در مورد برگزاری مناقصات و مزایده‌ها اطلاع رسانی می‌کند گرچه کافی نیست ولی همین که در این راه گام برمی دارد می‌توان به آینده آن امیدوار بود.

د. کادر سازی و استخدام نیروهای انسانی متخصص و شایسته
یکی از شاخص‌های مهم حکمرانی خوب شهری، برخورداری مجموعه مدیریت شهری و شورای شهر از رهبران یا مدیران مقتدر، متخصص و متعهد برای راهبری و مدیریت مطلوب شهری و ارائه خدمات بهینه به شهروندان است(همان،151). اما به واقع ایفای این نقش بدون توجه به شایستگی، کارآمدی و اثربخشی و بهره وری مطلوب آن میسر نیست. استخدام و به کارگیری نیروی انسانی متخصص و متعهد نیازمند سازوکار کارآمدی ارزیابی و انتخاب آن نیروهاست. این سازوکار بایستی در یک شرایط رقابتی به انجام برسد. شایسته سالاری، به خصوص در ترفیع یا انتصاب به مشاغل مدیریتی با توجه به اهمیت و تأثیر غیرقابل انکار آن بر حکمرانی شهری از سویی و حساسیت آن در بین کارکنان از سوی دیگر، اهمیتی چند برابر می‌یابد. اهمیت و ضرورت تعیین اصول شایسته سالاری را می‌توان در جهت استقرار نظام شایسته سالاری در مزایایی که دارد جست و جو کرد که از جمله آن‌ها افزایش کارایی و اثربخشی فرد و سازمان، ارتقای رضایت شغلی، احساس تعلق کارکنان به سازمان، بهبود و ارتقای سطح عملکرد و غیره است. با توجه به این مزایا لازم است که نظام شایسته سالاری در شهرداری شیراز نهادینه شود و در تمامی مراحل فرایند مدیریت نیروی انسانی، شایسته گزینی به طور کامل در جهت تحقق اهداف فردی و سازمانی در سطح خرد و اهداف انسانی و اجتماعی در سطح کلان به کار گرفته شود(ترک زاده،1377: 26). به هر حال رویکرد تحول اداری اعم از اصلاحات ساختاری، توسعه سهم فناوری‌های نوین، تحول در فرایندها و روش‌های انجام کار و ضرورت بهسازی نیروی انسانی از جمله مواردی است که کمیت و کیفیت نیروهای انسانی شهرداری را طی چند سال اخیر دچار دگرگونی مرده است. تا سال 1385بیش از 68.9 درصد کارکنان شهرداری شیراز دیپلم و زیر دیپلم بوده‌اند ولی به مرور زمان در سال‌های اخیر این درصد کاهش پیدا کرده و در مقابل درصد لیسانس و فوق لیسانس که به استخدام شهرداری شیراز درآمده‌اند افزایش پیدا کرده است. همچنین براساس آمار دیگری از سایت شهرداری شیراز در بین سال‌های 1385تا1389 در مورد کارکنانی که بازنشسته شده‌اند و در طی این مدت به استخدام شهرداری درآمده‌اند در نمودار ذیل آورده شده است144.

مطلب مرتبط :   زنان، تحصیلات، ,، کارکنان، درآمد

در این نمودار به خوبی نشان می‌دهد که؛ در شهرداری شیراز از سال 1385تا سال 1389 در خصوص استخدام و گزینش شهرداری نسبت به سال‌های قبل از متخصصان با مدرک تحصیلی بالاتری استفاده شده است. این مسئله به خودی خود نشان می‌دهد که مدیران شهری در شهر شیراز به دنبال گزینش نیروهای متخصص و شایسته می‌باشند. تا بلکه بتواند از این رهگذر کارایی سازمان را بالاتر ببرند. از سو.ی دیگر این تغییرات به معنای تداوم روند ارتقای کیفی نیروی انسانی در شهرداری شیراز طی این سال‌ها می‌باشد.

پ. مسئولیت پذیری و پاسخگویی
پاسخگویی و مسئولیت پذیری، هم به مثابه خروجی و هم جوهره حکمرانی خوب از جمله حکمرانی خوب شهری است و نبود و عدم تحقق آن در شهرداری‌ها منجر به بحران‌های شدید مدیریتی و بی‌ثباتی‌های فزاینده خواهد شد. پاسخگویی و مسئولیت پذیری در قبال ایفای نقش و مسئولیت در مدیریت شهری از یکدیگر تفکیک ناپذیر هستند و بدون آن، به حکمرانی بد و فاسد شهری یا خودکامگی می انجامد(سردارنیا،بررسی شاخص‌های حکمرانی خوب شهری در…پیشین، 167). در این راستا شهرداری شیراز برای پاسخگویی و مسئولیت پذیری خود و مجموعه تحت مدیریت خود اقداماتی انجام داده است که به طور اجمال عبارتنداز:
1. سامانه ارتباطی137؛
2. قانون مناقصات عمومی و آیین نامه معاملات شهرداری؛
3. اجرای طرح تکریم ارباب و رجوع؛
4. گزارش دهی سیستماتیک داخلی و انتشار گزارشات عملکرد سالانه و مقطعی145؛
5. ملاقات‌های عمومی با شهروندان در ایام هفته146؛
6. ایجاد سیستم پرداخت اینترنتی عوارض نوسازی.
شهرداری شیراز در سال‌های اخیر تلاش کرده که با انجام یک سری اقدامات مفید حکمرانی و مدیریت مطلوب شهری را بر شهر شیراز حاکم سازد. البته لازم به ذکر است که در این زمینه پیشرفت‌هایی داشته منتها حرکت کنش‌گران شهری شیراز به سمت و سوی حکمرانی خوب شهری هنوز راه طولانی تا تحقق آن در پیش دارد.

مطلب مرتبط :   تلویزیون، رادیو، انحصار، تلویزیونی، سیما

ت. اصل حسابرسی در شهرداری
1. ارزیابی و انتشار مستمر مناقصه‌ها، قراردادها و مزایده‌ها شهرداری شیراز

دسته بندی : علمی