دانلود پایان نامه
باشد که حداکثر یک ساعت پس از استقرار و عدم نظارت کارگذارندگان آنها،دیگر خطری نداشته باشد
با این حال،مجددا کنوانسیون مانند تمامی اسناد بین المللی حاکم بر حقوق مخاصمات مسلحانه تاکید می نماید که طرفین بایستی در کاربرد انواع مین ها چه مین های ثابت و چه مین های مواج،انواع اقدامات احتیاطی را به عمل آورند
با این حال باید گفت که همان گونه که در تقسیم بندی شش گانه مین های دریایی مشخص شد،امروزه مین های دریایی در عرصه جنگ های دریایی مورد استفاده قرار می گیرند که نمی توانند تحت الشمول کنوانسیون 8 لاهه 1907 قرار بگیرند و کاربرد آنها صرفا می تواند از طریق اعمال قواعد بین الملل بشردوستانه در باب جنگ های دریایی تنظیم گردد
از جمله این قواعد بین المللی بشردوستانه می تواند به منع مین گذاری هایی که فاقد قدرت تفکیک میان رزمندگان و غیررزمندگان و اهداف نظامی و غیرنظامی هستند اشاره نمود از جمله مین های شناور
در مین گذاری در زمان جنگ های دریایی قواعدی دیگر نیز طرفین متخاصم را ملزم می نماید از جمله اینکه طرفین از مین گذاری در آب های داخلی،دریای سرزمینی،آب های مجمع الجزایری دول بی طرف و تنگه های بین المللی که دریای سرزمینی دول بی طرف را تحت الشمول قرار می دهند؛منع شده اند
با این حال دول طرف متخاصم مجازند تا دریای سرزمینی و هم چنین دریاهای آزاد در زمان وقوع جنگ دریایی با لحاظ شروط ضرورت نظامی و تناسب اقدام به مین گذاری نمایند
در صورت کارگذاشتن مین های دریایی در آب های داخلی،دریای سرزمینی و آب های مجمع الجزایری باید به کشتی های بی طرف فرصت کافی داده شود تا از مناطق درگیر خارج شوند986

د-کاربرد اژدرها987:
اژدر در جنگ های دریایی یک پرتابه خود پیشران زیردریایی می باشد که مجهز به مواد انفجاری بوده و برای تخریب کشتی های جنگی طرف متخاصم مقابل به کار برده می شود988
اگرچه پیشینه کاربرد اژدرها در جنگ های دریایی به قرون 16 و 17 میلادی باز می گردد اما در جریان جنگ استقلال آمریکا از بریتانیا بود که توسط دیوید بوش نل989،تلاش هایی به منظور ساخت اژدها شکل گسترده تری به خود گرفت
علی رغم ناموفق بودن آزمایش های بوش نل،رابرت فولتون تلاش های موفقیت آمیزی در این زمینه داشت به گونه ای که در قرن نوزدهم، اولین بار توسط نیروی دریایی روسیه در جریان جنگ کریمه اژدرها به صورت گسترده ای مورد استفاده قرار گرفتند
اژدرهایی که اثر خود را از دست داده اند باید بر مبنای ماده یک کنوانسیون مربوط به حقوق و وظایف قدرت های بی طرف در جنگ های دریایی،بی خطر شوند
در هنگام کاربرد اژدرها،اقدام باید مطابق با اصول جنگ دریایی و برای تضمین این امر باشد که تنها اهداف نظامی و نه سایر کشتی ها و اهداف،خسارت ببینند990
این ماده از بند 3 ماده یک کنوانسیون هشتم لاهه نشات گرفته و امرئزه به عنوان بخشی از حقوق بین الملل عرفی پذیرفته شده است
در این ارتباط،هیچ تفاوتی نمی کند که اژدرها علیه کشتی های روی دریا یا زیر آن بکار گرفته شوند
اما،اژدرهای هدایت شده در مرحله اول هدف خود را مستقل از مرحله نهایی حرکت شان جستجو می کنند
لذا می توانند اهدافی غیر از آنچه را که در وهله اول در نظر داشتند،منفجر کنند991

2-کاربرد تسلیحات متعارف دریایی در وضعیت های مختلف جنگ های دریایی:
جنگ های دریایی اصولا به دو شکل معمول انسداد و محاصره دریایی رخ می دهند
به کلی می توان گفت که قواعد محدودی در زمینه بین المللی به ویژه بین المللی بشردوستانه برای تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف در جریان جنگ دریایی وجود دارد به طوری که حتی برخی از قواعد موجود در پروتکل اول الحاقی از جمله بند3 ماده 49 آن غیرقابل اعمال بر جنگ های دریایی می باشند مگر اینکه به افراد و اهداف غیرنظامی در ساحل آسیب و خسارت وارد نمایند992
در این قسمت در پی آن هستیم که کاربرد تسلیحات متعارف دریایی را در این وضعیت ها مورد کاوش قرار دهیم

مطلب مرتبط :   انحصاری، صلاحیت، دادگاه، حقوق، بروکسل

الف-کاربرد تسلیحات متعارف در وضعیت انسداد دریایی993
یکی از طرق جنگ دریایی،انسداد تلقی می شود994
انسداد در جنگ دریایی به معنای هر گونه اقدامی است که از طریق آن یمی از طرفین متخاصم با کاربرد تسلیحات متعارف خود از جمله کشتی ها و زیردریایی ها مانع از دسترسی به سواحل یا بنادر متخاصم مقابل شده یا تمامی مبادی ارتباطاتی ورودی و خروجی بین دریای آزاد و ساحل دشمن را مسدود گرداند995
انسداد دریایی معمولا به قصد کاهش توانایی دشمن به منظور انجام مبادلات تجاری بین المللی و کاهش صادرات و واردات آن انجام می پذیرد996
انسداد دریایی به دو شکل انسداد در زمان صلح و انسداد در زمان جنگ صورت می پذیرد997
یک انسداد دریایی قانونی معمولا دربردارنده منع ورود کالاهای خاصی به سواحل و بنادر دشمن به ویژه کالاهای نظامی می گردد و این بدان معناست که هر کشتی که حامل چنین کالاهایی باشد،توسط نیروهای مسلح انسداد کننده ضبط و توقیف می شود خواه بی طرف یا از اطراف متخاصم998
منابع بین المللی حاکم برکاربرد تسلیحات متعارف در جریان انسداد بیش از آنکه در قالب معاهدات بین المللی جلوه گر باشد ؛به صورت قواعد عرفی بین المللی می باشد
در این زمینه البته می توان از اعلامیه پاریس 1956 در مورد احترام به حقوق دریایی و اعلامیه 1909 لندن راجع به جنگ دریایی-که همان طور که پیشتر گفته شد هیچ گاه لازم الاجراء شد- استفاده کرد به علاوه آنکه دستور العمل سن رمو نیز در این زمینه راه گشا می باشد
برخی از دستورالعمل های نظامی مانند ایالات متحده و بریتانیا نیز حاوی قواعدی راجع به انسداد دریایی و نحوه کاربرد تسلیحات متعارف در این وضعیت می باشند
در انسداد بایستی قبل از هر گونه کاربرد تسلیحات متعارف علیه کشتی های بی طرف،بدانها اطلاع داده شود

انسداد می بایستی علاوه بر ابلاغ،موثر،غیرقابل تبعیض بوده و اجازه عبور کمک های بشردوستانه به جمعیت غیرنظامی را بدهد
هم چنین کاربرد تسلیحات متعارف در زمینه انسداد دریایی باید به صورت واقعی باشد
بر مبنای ماده 102 دستورالعمل سن رمو باید از کاربرد تسلیحات متعارف به منظور محروم نمودن جمعیت غیرنظامی از تامین نیازهای حیاتی آنها یا قحطی دادن آنها اجتناب شود999
در این زمینه دستورالعمل سند رمو دو شرط را برای ارسال کمک های بشردوستانه مجاز می شمرد: 1-دولتی که انسداد را اجراء می کند می تواند تصمیم بگیرد که محدوده زمانی و مکانی این ارسال کمک ها به چه صورت می باشد و از طریق چه بندری می بایستی این کمک های بشردوستانه صورت پذیرد
دوم اینکه آن دولت می تواند مقرر نماید که یک سازمان بین المللی بی طرف (برای نمونه کمیته بین المللی صلیب سرخ) در ساحل بنادر دریافت کننده مشخص نماید که چه کسی ملزم به دریافت این کمک ها خواهد بود1000

ب-کاربرد تسلیحات متعارف در وضعیت محاصره دریایی
محاصره نوعی دیگر از جنگ دریایی می باشد
محاصره دریایی به سه صورت عمده محاصره حقوقی که به عنوان مجازات نقض تعهد بین المللی یک دولت به هدف ملزم ساختن آن دولت به انجام تعهدات بین المللی خود یا پرداخت غرامت ناشی از نقض تعهدات انجام می پذیرد،محاصره برای اهداف بشردوستانه که علیه کشورهایی که مرتکب نقض شدید قواعد بین الملل بشردوستانه می شوند؛اعمال شده و محاصره برای اهداف سیاسی که صریحا به منظور منافع سیاسی دولت محاصره کننده اعمال شده و در مورد قانونی بودن ان تردیدهای اساسی وجود دارد
چند شرط برای کاربرد تسلیحات متعارف در جریان محاصره دریایی وجود دارد که یکی موثر بودن است
طبق اعلامیه پاریس سال 1856،محاصره برای الزام آور بودن باید موثر باشد یعنی توسط قوای کافی اعمال گردد به طوری که از دسترسسی به سواحل دشمن واقعا ممانعت شود
علاوه بر موثر بودن بایستی محاصره دریایی همراه با اخطا یا ابلاغ باشد
این اطلاع از طریق سه نوع ابلاغ صورت می پذیرد:1-ابلاغ رسمی عمومی:که از طریق مجاری دیپلماتیک برای دول ثالث ارسال می گردد؛2-ابلاغ رسمی محلی:که توسط فرمانده نظامی نیروی انسدادکننده به مقامات محلی،دریایی و کنسولی ساحلی یا بندر مسدود شده فرستاده می شود؛3-ابلاغ رسمی خاص که توسط کشتی های ناوگان مامور انسداد برای خود کشتی ها ارسال می شوددر صورتی که کشتی ای از مقررات مربوط به محاصره اجتناب کرده و به طریقی آن را نقض نماید؛ در این صورت کشتی جنگی دولت محاصره،حق تصرف آن کشتی خاطی را خواهد داشت
این تصرف می تواند هم قبل از اینکه کشتی متخلف از خط محاصره عبور نماید اعمال شود و هم حین بازگشت آن
تابعیت این کشتی خاطی فرقی ندارد که از اطراف متخاصم باشد یا نه و حتی در صورت بی طرف بودن،حق غرق نمودن کشتی متخلف بی طرف توسط کشتی جنگی دولت محاصره کننده پیش می آید
با این حال فرمانده ناوگان جنگی محاصره کننده می تواند در سه مورد اجازه نقض قواعد محاصره و عدم کاربرد تسلیحات متعارف را بدهد:الف-فرمانده ناوگان محاصره کننده می تواند به موجب اختیاراتی که به وی اعطاء شده به کشتی های جنگی بی طرف اجازه ورود بدهد؛ب-در صورتی که یکی از مقامات نیروهای محاصره کننده متوجه گردد که یک کشتی بی طرف در خطر غرق شدن است؛ج-نیروهای محاصره کننده همواره می تواندد با اعطای جوازهای ویژه برای عبور از خط محاصره از شدت محاصره بکاهند

مطلب مرتبط :   والدینم، مدرسه، سیگار، مطلع، والدینم،

3-اصول مشترک در کاربرد تسلیحات متعارف دریایی در جنگ های دریایی:
الف-اصل تفکیک میان کشتی های تجاری و نظامی:
ببر طبق بند هفت دستورالعمل رمو ،اصل بر تفکیک میان کشتی های تجاری و نظامی و منع هدف قرار دادن کشتی های تجاری در جنگ های دریایی می باشد
با این حال،این کشتی ها در صورت انجام اعمال ذیل به کشتی های جنگی تبدیل شده و توسل به زور علیه آنها توسط کشتی های جنگی متخاصم مقابل مجاز می باشد: 1-مشارکت در فعالیت های خصمانه به نفع دشمن برای نمونه مین گذاری،مین روبی،قطع نمودن کابل ها و لوله ها کارگذاشته شده در زیر دریا،انجام بازرسی و بازدید از کشتی های تجاری دول بی طرف حمله به سایر کشتی های تجاری؛2-عمل به عنوان یک مکمل نیروهای مسلح دشمن برای نمونه حمل سربازان یا تجهیز جنگی کشتی های دشمن؛3-انجام یا معاونت در سیستم های جمع آوری اطلاعات دشمن از جمله شناسایی،هشدار زودرس،نظارت،فرماندهی و کنترل و ماموریت مخابراتی؛4-کشتیرانی تحت همراهی ناوهای دریایی یا هوایی دشمن؛5-امتناع از دستور به متوقف کردن بازدید،بازرسی و ضبط کشتی ها علی رغم درخواست نیروهای مسلح یکی از طرفین متخاصم؛6-مسلح بودن تاحدی که این کشتی های تجاری بتوانند به کشتی های جنگی خسارت وارد آورند
این وضعیت شامل تسلیحات خاص برای دفاع از خدمه از جمله در مقابل کشتی های دزدان دریایی و سیستم های کاملا دفاعی بر روی