دانلود پایان نامه

است. این بررسی فقط بر روی اشریشیاکلی و استافیلوکوک اورئوس انجام شده است که نزدیک به ۵۰ درصد نمونه های آزمایش شده دارای آلودگی به اشریشیاکلی و حدود ۶/۳۲درصد نمونه ها دارای آلودگی به استافیلوکوکوس اورئوس بوده اند.( عفت پناه ، ۱۳۸۰ )

– در طول سالهای ۶۷- ۱۳۶۱ مطالعه ای در مورد میزان وقوع مسمومیتهای غذایی در شهر تهران و نیز در طی

مطلب مرتبط :   منابع پایان نامه ارشد با موضوع مصرف کننده، مصرف انرژی، حامل های انرژی، عرضه کننده
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید