ارزیابی رابط کاربر

ارزیابی واسط ، فرایند برآورد قابلیت به کارگیری واسط است و کنترل می کند که خواسته های کاربر بر آورده می شود یا خیر. لذا ، باید به عنوان بخشی از فرآیند وارسی و اعتبار سنجی سیستم های
نرم افزاری باشد .

در حالت ایده ال ، ارزیابی باید بر اساس مشخصات قابلیت به کارگیری و با توجه به صفات به کارگیری انجام شود. می توان ملاک هایی را برای این صفات قابلیت به کارگیری در نظر گرفت . به عنوان مثال ملاک قابلیت یادگیری ممکن است بیان کند که اپراتوری که با این کار آشنا است ، باید پس از3 تا4 ساعت آموزش ، 80 در صد از عملکرد سیستم را بفهمد . اما معمولا قابلیت به کارگیری به صورت کمیت بیان می شود . لذا، طراحان در ارزیابی واسط باید از تجربیات و قضاوت خود استفاده کنند .

تکنیک های ساده و ارزانی برای ارزیابی واسط کاربر وجود دارند که می توانند معایب طراحی واسط را پیدا کنند:

1- پرسشنامه هایی که اطلاعاتی راجع به نظر کاربران در مورد واسط جمع آوری می کند.

2- مشاهده کاربران در حین کار با سیستم .

3- عکس فوری از عملکرد خاص سیستم .

4- اضافه کردن کلی به سیستم که اطلاعاتی راجع به متداولترین خطاها و پر استفاده ترین امکانات جمع آوری می  کند.

استفاده از پرسشنامه ارزان است . پرسش ها باید دقیق باشند ، نه کلی از طرح این نوع پرسش خود داری کنید’ راجع به قابلیت به کارگیری واسط توضیح دهید‘، زیرا پاسخ می تواند وسیع باشد و نتیجه خاصی را ارائه نکند . پرسش های خاصی مثل’ لطفا” قابلیت درک پیام های خطا را با مقیاس 1تا5 مشخص کنید‘ را مطرح نمایید . 1 به معنای بالا بودن قابلیت درک و 5 به معنای پایین بودن درک است.

مطلب مرتبط :   دیپلماسی، آمریکا، رسانهای، سیاست، رادیو

باید از کاربران در مورد تجربه و زمینه کاری آنها سوال شود . بدین ترتیب، طراحان می توانند تشخیص دهند که کاربرانی با زمینه کاری و تجربه خاص ، با واسط مشکل دارند.

در ارزیابی بر اساس مشاهده ، هنگامی که کاربر در حال استفاده از سیستم است ، تحت نظر قرار میگیرد ، چگونگی استفاده از امکانات مشاهده می شود و غیره. می توان از ویدیویی با قیمت ارزان برای مشاهده استفاده کرد  . تحلیل کامل ویدیو گران است و به تجهیزات ویژه ای نیاز دارد . اما ،ثبت حرکات کاربر از طریق ویدیو می تواند به یافتن مشکلات کمک کند .

طراحان با تحلیل ویدیو تشخیص می دهند که آیا کاربران باید دست خود را زیاد حرکت دهند و یا چشم باید حرکات زیادی داشته باشد  یا خیر. در صورتی که دست و چشم خیلی حرکت داشته باشند احتمال خطا زیاد تر است . استفاده از کد برای جمع آوری اطلاعات آماری ، می تواند واسط را بهبود بخشد . متداول ترین عملیات می توانند پیدا شوند و واسط می تواند دوباره سازمان دهی شود تا این عملیات زود تر دستیابی شوند . به عنوان مثال ، اگر از منو های  pop-upیا   pull-down استفاده شود ، متداولترین عملیات باید در بالای منو قرار گیرند . استفاده از کد می تواند فرمان های مولد خطا را نیز تشخیص دهد.

سرانجام ، اگر هر برنامه دارای فرمانی به نام ’gripe‘ باشد که کاربران از طریق آن بتوانند پیام ها را به نگهدارنده ابزار بفرستند ، کاربر به آسانی می تواند پاسخ دهد . بدین ترتیب ، کاربران احساس می کنند که دیدگاه های آن ها در نظر گرفته شده است . طراحان واسط و سایر طراحان می توانند بازخورد سریعی از مسائل داشته باشند .

مطلب مرتبط :   عدالت، ترمیمی، ترمیم، اجتماع، شرمساری

هیچ کدام از این روشهای ارزیابی کاربر کامل نیستند و تمام مشکلات واسط را پیدا نمی کنند . اما ، این تکنیک ها را می توان قبل از تحویل سیستم، با استفاده از داوطلبانی انجام داد . بدین ترتیب ، بسیاری از مسائل روشن می شوند .و امادر خصوص تخصص و تجربیات ارزیابها باید اشاره کرد که به عقیده نیلسن ، چنانچه رابط کاربر عمومی بوده و یا ارزیابی کنندگان،متخصصان موضوعی نوع خاصی از رابط کاربر باشند، می توان ارزیابی را بدون آموززش نحوه استفاده از رابط کاربر اجرا کرد، اما در مواردی که رابط کاربر مربوط به یک زمینه خاص است و ارزیابی کنندگان آشنایی چندانی با نوع رابط کاربر ندارند، حتما باید از قبل آموزشهای لازم در این زمینه به آنها داده شود.(nielsen,2005).در شرایط ایده‌آل مطلوبتر آن است که ارزیابی توسط ارزیابی‌کنندگانی انجام شود که هم در رابطه با بررسی‌ کارآمدی و هم موضوع رابط کاربر مورد ارزیابی تخصص‌ دارند (kantner,1997)

دسته بندی : علمی