دانلود پایان نامه

شرط (۳S) از ( ۴-۷۳ ) و ساده سازی آن مقدار بدست می آید:
(۴-۷۸)

با جایگذاری در ( ۴-۷۷ ) داریم:
(۴-۷۹)

تبدیل معکوس گیری با استفاده از قضیه حساب مانده ها توسط رابطه زیر را انجام می شود:
(۴-۸۰)

سه قطب از رابطه ( ۴-۷۹ ) قابل بررسی بوده که به ترتیب برابر با می باشد.

مطلب مرتبط :   تحقیق رایگان با موضوع ، ، ،
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید