دانلود پایان نامه
میان شهروندان و همچنین میان شهروندان یا حوزه عمومی با دولت یا حاکمیت است.
14. نقش خبری
در نظام های سیاسی دموکراتیک که اراده کشور بر اساس رای مردم و تمایل افکار عمومی صورت می گیرد، نقش آگاهی بخشی رسانه ای در شکل دهی افکار عمومی اهمیت مضاعفی پیدا می کند.
وسایل ارتباط جمعی پخش خبر و اطلاع را برعهده دارند، رسالت آنان انتقال سریع بی‌طرفانه و آگاهی بخش اخبار و وقایع دنیای ماست. وظیفه رسانه‌های همگانی است که تمامی اطلاعات و اخبار تأثیرگذار بر زندگی شهروندان را به اطلاع آنان برسانند.
15. بسیج اجتماعی
مک کویل بسیج اجتماعی را به عنوان “قدرت رسانه ها برای انگیزش توده ها در جهتی خاص عنوان می نماید” .(McQail,1992,76) رسانه ها وقایع و رویدادهای امنیتی، خارجی و بین المللی را به عموم عرضه می کنند و روزنامه‏ نگاران داده‏ها و اطلاعات موجود، تفسیر و تحلیل و گزارشهای خبری را به اطلاع مردم می‏رسانند. “رسانه ها پشتیبان قدرت رسمی و هنجارها می‏باشند، بخصوص در مواقع بحرانی. در اینجا رسانه ها نقش عضوگیری و بسیج اجتماعی را ایفا کرده و به ایجاد ارتباط با عنصر محیطی دولت ـ رسانه مبادرت می‏ ورزند”(بصیریان، رضا قلی زاده،1385).
کژکارکردهای رسانه ها
مطلب مرتبط :   کبوتر، -، آنندراج، کبوتری، طوقی
دسته بندی : علمی