دانلود پایان نامه
روح اله می باشند . که شاید بتوان از این گروه با عنوان فرهنگ گرایان اشتراکی نام برد .
در کل علاوه بر ترکیب گرایان فوق افراد دیگری چون شادمان ، فردید ، جلال آل احمد ، سید حسین نصر ،نراقی ، داریوش شایگان ،حمید عنایت و…در ترکیب گرایان جای می گیرند .
نظرات هویت ملی به اینجا خلاصه نمی شود و بعد از انقلاب نیز شاهد آن خواهیم بود . درابتدای فصل آخرهدف را با بیان نظرات هویت ملی بعد ازانقلاب اسلامی دنبال می کنیم . و درآنجا با نگاهی دقیق تر به دنبال این خواهیم بود که سه عنصرهویتی دریافت شده از نظرات اندیشمندان قبل و بعد از انقلاب در سه دهه بعد از انقلاب چگونه خواهد بود . البته توجه به شرایط کشورضروری می باشد.علاوه بر آنچه گفته شد ؛ نگاهی دقیق به حرکت ژله وار این سه عنصر، تقدم و تأخرشان ، پر رنگ و کمرنگ شدنشان در سالهای بعد از انقلاب اسلامی مطمح نظر است .

مطلب مرتبط :   ، ذهن، قرآن، عقل، "
دسته‌ها: علمی