یابد.
تبصره- ایستگاه های شتاب نگاری در شهرستان و روستاهای بزرگ به ازای هر بیست و پنج هزار نفر یک ایستگاه توسعه می یابد.
طی برنامه مصالح و روش های مؤثر در مقاوم سازی ساختمانی، استاندارد و از تولید کنندگان آن ها حمایت شود.
ماده 169- شورای عالی شهر سازی و معماری موظف است به منظور تدوین و ترویج الگوهای معماری و شهر سازی اسلامی – ایرانی:
الف- با تشکیل کار گروهی مرکب از نمایندگان دستگاه های ذیربط و صاحبنظران و متخصصان رشته های معماری، شهر سازی و حوزوی نسبت به انجام پژوهش های کاربردی، سیاستگذاری، تدوین ضوابط و مقررات و ترویج الگوهای مورد نظر اقدام نماید.
ب- طرح های مناسب سازی ساختمان ها و فضاهای شهری و روستایی برای معلولین جسمی و حرکتی را بررسی، تهیه و تدوین نماید.
شهرداری ها و دهیاری ها موظفند بر اساس ضوابط و طرح های موضوع این بند نسبت به مناسب سازی معابر و فضاهای عمومی شهری و روستایی اقدام نمایند.
تبصره1- مصوبات شورای فوق برای کلیه ی دستگاه های اجرائی، شوراهای اسلامی شهر و روستا و کلیه مالکان و سازندگان لازم الأجراء است.
تبصره2- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر دستگاه های آموزشی بر اساس توصیه های شورای عالی شهر سازی و معماری نسبت به بازنگری سر فصل ها و محتوای دروس مربوط اقدام نمایند.
ماده 170- وزارت مسکن و شهرسازی موظف است به منظور تحقق توسعه پایدار در مناطق شهری و روستایی، تعاملات اقتصادی، اجتماعی و کالدی فی ما بین شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر یا روستاهای واقع در حریم آن ها را از طریق تهیه و اجرای طرح های مجموعه شهری، جامع و تفصیلی شهری با رویکرده اولویت توسعه درونی شهرها، بهره گیری از ظرفیت های توسعه روستاهای مستعد، صیانت از اراضی کشاورزی و باغ های واقع در داخل و حاشیه شهرها و روستا ها ساماندهی نماید.
ماده171)
الف- شورای عالی شهر سازی و معماری ایران مکلف است نسبت به احصاء مناطق ویژه نیازمند بهسازی و نوسازی در بافتهای فرسوده و دسته بندی طرح های واقع در این مناطق، با اولیت:
طرح هایی که به دلیل وجود منافع عمومی، اجرای به موقع آن ها ضروری است.
طرح هایی که از طریق تدوین ضوابط و مقررات و مشارکت مردم و حمایت دولت، شهرداری ها و دهیاری ها به مرور زمان قابل انجام است، اقدام نماید.
3.3.2 گفتار سوم) مسکن در منابع بین المللی
هر انسانی حق دارد که یک مسکن مناسب داشته باشد و دسترسی به یک خانه امن، قابل سکونت و مقرون به صرفه از حقوق همه انسان هاست. و همه انسان ها حق دارند در امنیت، صلح، شرافت و عزت زندگی کنند.147
در ماده 12 اعلامیه حقوق بشر در این باره آمده است:

هیچ‌کس نباید در معرض مداخله ی خودسرانه در زندگی شخصی، خانواده، خانه یا مکاتبات خود قرار گیرد و یا این‌که شرف و آبروی او مورد تعرض قرار گیرد .هرکس حق دارد که از حمایت قانون در برابر چنین مداخله‌ها و تعرض‌هایی برخوردار گردد.
در ماده 17 میثاق بین المللی حقوق مدنی نیز در این باره نوشته شده است:

هیچ‌ کس‌ نباید در زندگی‌ خصوصی‌ و خانواده‌ و اقامتگاه‌ یا مکاتبات‌ مورد مداخلات‌ خودسرانه‌ (بدون‌ مجوز) یا خلاف‌ قانون‌ قرار گیرد و همچنین‌ شرافت‌ و حیثیت‌ او نباید مورد تعرض‌ غیرقانونی‌ واقع‌ شود.
2. هر کس‌ حق‌ دارد در مقابل‌ این‌ گونه‌ مداخلات‌ یا تعرض‌ها از حمایت‌ قانون‌ برخوردار گردد.
درماده 18 اعلامیه اسلامی حقوق بشر آمده است:
ماده هجدهم:
الف) هر انسانی حق دارد که نسبت به جان و دین و خانواده و ناموس و مال خویش، در آسودگی زندگی کند .
ب) هر انسانی حق دارد که در امور زندگی خصوصی خود(در مسکن و خانواده و مال و ارتباطات) استقلال داشته باشد و جاسوسی یا نظارت بر او و مخدوش کردن حیثیت او جایز نیست و باید از او در مقابل هر گونه دخالت زورگویانه دراین شؤون حمایت شود .
ج) مسکن در هر حالی حرمت دارد و نباید بدون اجازه ساکنین آن یا به صورت غیر مشروع وارد آن شد، و نباید آن را خراب یا مصادره کرد یا ساکنینش را آواره نمود.
ماده 6 منع تبعیض نژادی نیز به حق بر مسکن اشاره نموده است.
4.2 مبحث چهارم: حق بر سلامتی
1.4.2 گفتار اول) اسلام و سلامتی
اسلام وسلامتی با یکدیگر ریشه مشترک دارند و این بیانگر ارتباط ماهوی این دو با یکدیگر است. واژه ی اسلام به معنای عافیت به صورت فرد و یا جمع و با کلمات دیگر 33 بار در قرآن تکرار شده است و شامل انواع سلامت و بهداشت می شود که خداوند بری بهتر زیستن به انسان ارائه داده است.
اسلام با راهکارها و نصوص مختلف افراد را برای درک بهتر مفهوم سلامتی آماده ساخته است.

مطلب مرتبط :   ویژگیهای فعالیتهای آموزشی

احادیث زیادی وجود دارد که سلامتی را بسیار مهم بیان کرده و به عنوان نعمت از آن یاد می کند.
پیامبر صلى‏الله‏علیه‏و‏آله :
(اى على! چهار چیز را پیش از چهار چیز دریاب : جوانى‏ات را پیش از پیرى؛ و سلامتى‏ات را پیش از بیمارى؛ و ثروتت را پیش از فقر و زندگى‏ات را پیش از مرگ)148.
امام على علیه‏السلام:
(سلامتى بهترین نعمت است.)149
پیامبر صلى‏الله‏علیه‏و‏آله:
(آسایش و راحتى، کامیابى و رستگارى و پیروزى، برکت و گذشت و تندرستى و عافیت، بشارت و خرّمى و رضایتمندى، قرب و خویشاوندى، یارى و پیروزى و توانمندى، شادى و محبّت، از سوى خداى متعال، بر کسى باد که على بن ابى طالب را دوست بدارد، ولایت او را بپذیرد، به او اقتدا کند، به برترى او اقرار نماید، و امامانِ پس از او را به ولایت بپذیرد. بر من است که آنان را در شفاعتم وارد کنم. بر پروردگار من است که خواسته مرا درباره آنان اجابت کند. آنان پیروان من هستند و هر که از من پیروى کند، از من است.)150
بند اول) ابعاد حق بر سلامتی
حق بر سلامتی ابعاد بسیار گسترده ای دارد که هر کدام از آنها باید مورد بررسی و تحقیق قرار گیرد.

الف) برابری در حمایت از سلامت
همه افراد اعم زن و مرد و یا بیگانگان بیاد در برابر حق حمایت از سلامت برابر باشند و هیچ کس بر دیگری برتری ندارد.
ب) وضع قوانین برای برخی از کالاها و ممنوعیت تبلیغ
برخی از کالاها بدلیل ایجاد بیماری و بدلیل حمایت از سلامت باید تبلیغ نشوند مانند مواد مخدر و استعمال دخانیات.
ج) انتخاب پزشک
بیمار حق دارد که بیماری خود را بشناسد و از نوع درمان آگاهی یابد و یا اینکه درمان خود را متوقف سازد.
مطابق بند 2 ماده 59 قانون مجازات اسلامی
هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یااولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی آنها و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام شود در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نخواهد بود .
حوادث ناشی از علمیات ورزشی مشروط بر اینکه سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم با موازین شرعی مخالفت نداشته باشد .
د) محیط زیست سالم یکی از عوامل حمایت بر سلامت است.151

ه) بیمایر ایدز: سال 1980 اعلام شد که بیماری ایدز باید توسط بیمار یا پزشک به وزارت بهداشت اعلام شود ولی این اعلام باید شخصی باشد و تنها به منظور بررسی پیشرفت بیماری است. بیمار حق دارد اسرار بیمار خود را حفظ کند.
و) واکسیناسیون اغلب جنبه الزامی دارد و البته گاهی نیز اختیاری است و جنبه ترغیبی دارد بیماری انفولانزا، هیپاتیت.
بند دوم ) جنبه های حق بر سلامتی
حق بر سلامت دارای ابعاد مختلفی است (بعد جسمی، روحی، معنوی و اجتماعی)
1- بعد جسمی) به نظر می رسد اولین واژه ای که بعد از سلامت به ذهن متبادر می شود بعد جسمی است. به گونه ای که فرد بتواند از بهداشت و تغذیه، نظافت و محیط زیست سالم برخوردار گردد. علاوه بر آن شخص حق دارد به پزشک متخصص، تسهیلات بیمارستانی دسترسی داشته باشد تا بتواند سلامت خود را تضمین کند.
2- بعد روانی) بعد دیگر بعد روانی است که د ر قوانین بدرستی تعریف نشده است ولی اسلام بر آن تأکید زیادی دارد و اهمیت آن را به خوبی می شناسد. برخی معتقدند فرد سالم از نظر روانی کسی است که رفتاراو مانند همگان خود باشد. برخی نیز فردی را با وضعیت ایده ال مقایسه می کنند که می توان به آن نزدیک شد ولی دست یابی به آن ممکن نیست.152
3- بعد معنوی) بررسی بعد معنوی کمی دشوار است توصیف معنویت کاری بس دشوار است و براحتی نمی توان این موضوع را بررسی و تبیین نمود چراکه ابعاد ش گسترده و معنایش ژرف است. اما یکی از ابعاد سلامت معنوی این است که فرد بتواند با خداوند متعال رابطه احساسی و قلبی ایجاد کند و با ایجاد الفت بین خود و خداییش درد ها و رنج های زندگی اش را تسلی دهد بحران معنویت امروز بشر را سخت گرفتار ساخته و سبب بروز مشکلات عدیده ای چون بیماری های روحی پوچی و نا امیدی گشته است از این رو دولت موظف است تا شرایطی فراهم سازد تا همگان بتوانند از تعالیم دینی برخوردار شوند و آموزش های ضروری را ببینند.

مطلب مرتبط :   فرهنگ، می‌توان، فرانسه، Culture، هجدهم

4- بعد اجتماعی) بحث بر انگیز ترین بعد سلامت سلامت اجتماعی است دنیا اطلاعات و صنعت سبب برزو پدیده هایی شده است و بعد تازه ای را بر سلامت افزوده است. زندگی افراد بر یکدیگر اثر می گذارد و باید برای زندگی زنان محیطی فراهم اید که علاوه بر رعایت شئونات اخلاقی بتوانند از فضای کار مناسب استفاده از اطلاعات و.. بهره مند گرند. سلامت اجتماعی در اسلام اهمیت زیادی دارد و اسلام تمام جنبه های تهدید کننده سلامت اجتماعی مانند جهل وظلم و خیانت را نفی می کند و سعی بر ایجا د آرامش خاطر در بین مردم شود.
سلامت اجتماعی دارای ابعاد متعددی است که می توان به چند دسته آن را تقسیم نمود:
الف) ارتقا دانش:
اسلام تأکید زیادی بر علم آموزی دارد تا با جهل مبارزه کند در احادیث آمده است:
پیامبر خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم:
(هر که دانش بجوید، مانند کسى است که روز خود را به روزه گذراند وشبش را به عبادت. اگر کسى یک بابِ علم بیاموزد، برایش بهتر است از این که کوه ابوقبیس طلا باشد و او آن را در راه خدا انفاق کند.)153
ب) عدالت محوری
ای کسانی که ایمان آورده اید، برای خدا، حق گفتن را بر پای خیزید و به عدل گواهی دهید دشمنی با گروهی دیگر وادارتان نکند که عدالت نورزید عدالت ورزید که به تقوی نزدیک تر است و از خدا بترسید که او به هر کاری که می کنید آگاه است154.
ایجاد عدالت سبب از بین بردن ظلم وشکاف در بیم مردم می گردد و قلب ها را به یکدیگر نزدیک می کند .
ج) وفاداری و امانت داری
از دیگر شاخص های سلامت اجتماعی وفاداری انسان ها به تعهدات است. عهدهایی که خلاف شرع نباشد از دیدگاه اسلام ارزشمند است و تعهد به آن آلزامی و

دسته بندی : علمی