از پیش توسعه یافته و به چنان قدرتی رسیده که می تواند در ریشه حیات غور و با اختیار یک ژن را تغییر دهد و یا برعکس به طور نا محدودی با موج نگاری مغزی (الکترو انسفالوگرافی )حیات مغزی را نشان دهد …….
در واقع علم امکانات بی نهایت و خدمات زیادی فراهم کرده است اما برای حفظ این مسیر تحقیق باید آزادانه و در مسیر های جدید حرکت نماید. حقیقتاً بی حد و مرز بودن آنگاهی امری مشروع محسوب می شود که این آزادی ابراز وسعت و عظمت بشریت باشد. در همین حال طبعاً ما باید محتاط باشیم زیرا بعضی از محققان متمایل به سوء استفاده از قدرت خود هستند. کنجکاوی مشروع و سیری ناپذیر می تواند می تواند به حدی از حسن نیت دور شود که بشریت را به مخاطره بیندازد .104
در حقیقت علم با رشد روز افزون بشر را به انقیاد کشیده و گویی بشر در برابر این گسترش سر تعظیم فرود آورده و تسلیم شده است. آزمایش های جدید و تحقیقات بر روی بدن انسان گاهی کرامت او را خدشه دار ساخته و ارزشهای انسانی مورد سوال قرار می دهد.
7.8.1 مبحث ششم) سیر تحول حقوق بشر در قرن اخیر در ایران
ایران کشوری با سبقه تاریخی بالا است و وجود دانشمندان بزرگ و اندیشمندان فرهیخته که اندیشه ها و آثاری بسیار ارزشمند و در خور تفکر دارند این تمدن را از نظر حقوق بشر غنی و پر محتوا می سازد. تعالیم دین زرتشت در کتب پنج گانه 105و دین مبین اسلام و مذهب تشیع تعالیمی بسیار گسترده و عمیق برای هدایت و سعادت بشر است. اما ایرانیان نکته سنج و خوش ذوق با سرودن اشعاری زیبا و با مضامین بلندمانند مولوی 106و سعدی 107نشان دادند که حقوق بشر جزیی از اندیشه و تفکر آنهاست و دغدغه ای برای این بزرگان به شمار می رود.
ایران در طول تاریخ با حکومت هایی مختلف با نگرش های سیاسی متعدد اداره شده است برخی از این حکومت ها بسیار ظالمانه و برخی نیز مانند کوروش عادلانه رفتار کرده اندو ایرانیان ازاده و مبارز برای رسیدن به حقوق خود تلاش های زیادی کرده اند و در این راه جانفشانی نموده اند. در قرن ها و سالهای اخیر مبارزات مردمی شکل تازه ای داشت و سبب بوجود آمدن دو انقلاب گردید یکی انقلاب مشروطه (1324قمری)و دیگری انقلاب اسلامی (1357 شمسی ) که این دو انقلاب دستاوردهای سیاسی و قانونی زیادی داشتند.

1.7.8.1 گفتار اول) زمینه های پیدایش مشروطه
1.7.8.1 اول) عدالت‌خواهی شیعه
تلاش‌های فکری مصلحان مسلمان و روحانیانی مانند ملا علی کنی، میرزای شیرازی، سید جلال ‌الدین اسدآبادی، آخوند خراسانی، میرزای نائینی، شیخ فضل الله نوری108. تفکرات و تلاش‌های فکری غرب‌گرایانی که خواهان توسعه ی ارتباط میان ایران و اروپا بودند، مانند تقی‌زاده، ملکم‌خان، آقاخان کرمانی، آخوندزاده ی مراغه‌ای؛ عدم تبعیت از کفار و اطاعت از مراجع تقلید و روحانیون؛ اندیشه شیعی غصبی بودن حکومت سلطنتی در زمان غیبت امام زمان(عج)؛ نوشته‌های روزنامه‌هایی مانند قانون، ثریا، پرورش و اختر.109
2.7.8.1 دوم) زمینه فکری خارجی

1. درخواست حکومت قانون به تقلید از اروپا و موج رو به رشد قانون‌خواهی در کشورهای دیگر؛
2 . شکست روسیه که قدرت بزرگ جهانی بود از یک کشور آسیاسی کوچک به نام ژاپن؛
3. انقلاب 1905 م روسیه و روی کار آمدن نظام مشروطه در روسیه.110
3.7.8.1 سوم) زمینه های اجتماعی
1. تحریم تنباکو در نهضت تنباکو که در این جریان علما و مردم فهمیدند که با تکیه بر قدرت خود می‌توانند به پیروزی‌هایی در راستای اهداف خود دست یابند .
2. ترور ناصرالدین شاه.
3. زمینه‌های اقتصادی نهضت مشروطه:
الف. در بعد داخلی: مالیات‌های سنگین111و ظالمانه و فروش حکومت ایالت‌ها،112از راه‌های مهم تأمین مخارج هنگفت دربار بودند که زمینه‌ساز نارضایتی مردم از اوضاع و شرایط آن زمان می‌گردیدند.
ب. در بعد خارجی: گرفتن وام‌های کلان و نیز واگذار کردن امتیازهای بی‌حساب به روسیه و انگلستان در آزای این وام‌ها که صرف هزینه‌های پرخرج شاهانه به خارج می‌شد.
این نگرش ها و تحولات سبب شد تا مبارزات آشکار و پنهان زیادی آغاز گردد و نهایتاً به استقرار مشروطیت انجامید و حاصل آن قانون اساسی 14 ذیقعده 1324 قمری(8 جدی 1285) و متمم قانون اساسی 29 شعبان 1325 قمری (15 میزان 1286)بود .فصل دوم قانون اساسی مشروطیت (اصول 8تا 35 )تحت عنوان حقوق ملت اولین سند و سنگ بنای رسمی حقوق بشر مدرن در کشور ایران می باشد که همراه با پاره ای از اصول دیگر، حقوق متنوعی را برای مردم پیش بینی نمود:
برابری حقوق مردم در مقابل قوانین(اصل 8) اصل مبنایی است که در دیگر اصول تحت عناوینی چون(افراد مردم ) (هرکس ) و (هیچ کس ) و نظایر آن مورد توجه قرار گرفته است.
امنیت مال، جان و مسکن و شرف (اصول 9،13،15 تا 17 ) و مراسلات (اصل 22)و مخابرات (اصل 23) نیز از تعرض غیر قانونی ممنوع اعلام شده است.
امنیت قضایی مردم در تعقیب قانونی (اصل19)، حق دادخواهی (اصل 11) قانونی بودن جرائم و مجازات ها (اصل 12)، استقلال قوه قضاییه (مضمون اصل 27) و علنی بودن محاکمات (اصل 76) جلب نظر می کند. در این ارتباط، قانون اصول محاکمات جزایی مصوب 1290 و قانون مجازات عمومی 1304 و اصلاحات بعدی آنها نیز موازین تضمین کننده را برای امنیت قضایی افرادی که به هرنحو با دستگاه قضایی سروکار داشته باشند پیش بینی نموده اند.
آزادی مطبوعات با تأکید بر ممنوعیت ممیزی (سانسور ) در آنها (اصل 20 ) و نیز آزادی انجمن ها و اجتماعاتی که مولد فتنه دینی و دنیوی نباشند (اصل 21) مورد تأکید قانونگذار اساسی مشروطیت قرار گرفته است.
نکته جالب توجه در قانون اساسی مشروطیت، آزادی تحصیل و تعلیم (اصل 19)و تحصیل اجباری، به ویژه تکلیف دولت بر ایجاد مدارس به مخارج دولتی است که در آن زمان، به عنوان یکی از حقوق فرهنگی و زمینه ساز ارتقاء منزلت برابر همه افراد مردم ارزشمند بوده است .113
به هر ترتیب این دوره سبب بیداری ملت گشت و مبارزات روحانیون و روشنفکران باعث توسعه اندیشه و آگاهی شد و موجب گرایش به آزادی و بیزاری از استبداد گردید.
8.1 نتیجه گیری فصل اول
حقوق اجتماعی یکی از نیازهای اساسی انسان برای زیستن در جامعه و زندگی اجتماعی است. و زندگی اجتماعی بدون تأمین این نیازها میسر نخواهد بود انچه مسلم است تفاوت در در پیشینه و سبقه حقوق اجتماعی در اسلام و حقوق غرب است. اسلام به واسطه اتکال به وحی و داشتن منابع بسیار قوی این حقوق را قرن ها پیش وضع نموده و با این رویکرد که انسان بماهو انسان نیازمند به حقوق اجتماعی است قوانین وضع نموده است که در تمام اعصار برای بشر کاربردی باشد و با تغییرات زمان ومکان نیز بشر را بی نیاز کند. از سوی دیگر با حجیت دادن به عقل و ابزار قرار دادن عقل به عنوان یک دریافت کننده وحی، مسائلی را که امروز بشر به دلیل گسترش علم با آن مواجه است را حل نموده است. حقوق غرب در پی اندیشه فلاسفه غربی و روشنگری قرن 18موفق شد قوانین را تحت عنوان حقوق بشر تدوین سازد و بر این اساس از حقوق انسان ها دفاع نموده و این حقوق را تضمین نماید. تدوین قوانین و اعلامیه های متعدد مبین تلاش غرب برای برقراری و ایجاد عدالت است اما تا چه اندازه این قوانین توانسته همه افراد را برابر سازد و سبب گسترش عدالت شود محل اشکال و سوال است. از سوی دیگر حقوق دانان غربی متوجه ارزش و مقام زنان شدند و بر این عقیده بودند که باید حقوق زنان و مردان از هر حیث مساوی باشد. و این در حقیقت همان محل اختلاف نظام حقوق اسلام و غرب است. غرب با عدم شناخت کافی از ویژگی های زنان شعار تساوی را سرلوحه خود قرار داد و اسلام با پیام تساوی و نه تشابه برای زنان حقوق منحصر به فرد ایجاد نمود که در فصول بعدی بدان پرداخته می شود.

مطلب مرتبط :  

فصل دوم: حقوق اجتماعی زنان در ایران و اسناد بین المللی

1.2 مبحث اول: حق بر تأمین اجتماعی
2.2 مبحث دوم: حق بر بهداشت
3.2 مبحث سوم: حق بر مسکن
4.2 مبحث چهارم: حق بر سلامتی
5.2 مبحث پنجم: حق بر تشکیل احزاب
6.2 مبحث ششم: سازمان مردم نهاد
7.2 مبحث هفتم: حق بر رفاه
8.2 مبحث هشتم: حق بر آموزش در اسلام

فصل دوم: حقوق اجتماعی زنان در ایران و اسناد بین المللی

زنان در تاریخ بسیار مورد آزار و اذیت قرار گرفته اند و حقوق آنها پایمال شده است اگرچه اسلام برای تحقق حقوق زنان قوانین زیادی را وضع نمود تا زنان را با مردان برابر کند اما بدون تردید به قوانین و دستورات اسلام توجه کافی نشد و بازهم حقوق زنان به صورت لازم اجرا نگردید. در قرن اخیر تلاش های زیادی برای برابری زنان در ایران و جهان صورت گرفته و قوانین زیادی نیز به تصویب رسیده است تا از حقوق زنان دفاع کند و در این فصل به بررسی حقوق زنان در ایران و اسلام و اسناد بین المللی می پردازیم.
1.2 مبحث اول) حق بر تأمین اجتماعی
1.1.2 گفتار اول) تأمین اجتماعی در اسلام
انسان به عنوان عضو جامعه دارای خواست ها، تمایلات و غرایز فراوانی است که ارضاء منطقی و اصولی آن برای نیل به زندگی شایسته ضرورت اجتناب ناپذیر دارد. خورا ک، پوشاک، مسکن، سلامتی، تشکیل خانواده و دیگر امور رفاهی از جمله حقوقی است که جامعه وظیفه دارد اولاً نسبت به این حقوق به دیده احترام بنگرد و ثانیاً برای تأمین و تضمین آنها یاری رسان افراد باشد.114
تأمین اجتماعی بر اساس اصل مسولیت متقابل همگانی از پایه های اصلی عدالت اجتماعی است که در آن، افراد مردم مسول حمایت از یکدیگرند و توانگران موظف به تامین زندگی تنگدستان و در ماندگان می باشند. این تکلیف اجتماعی در دین اسلام بدین ترتیب مورد توجه قرار گرفته است که همه مسلمانان به منزله یک تن واحدند؛ همچنان که از قول پیامبر گرامی اسلام (ص) در این زمینه آمده است: مثل مؤمنان در دوستی ورحم و عطوفت نسبت به یکدیگر مثل یک تن است که اگر عضوی به شکوه در آید بقیه اعضا نیز به همراهی او به

دسته بندی : علمی